ΘΕΑΤΡΟ

ΕΛΣΤΑΤ : Ασθμαίνουσα ανάπτυξη της τάξης του 0,8% (πίνακες)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε  η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση κατά 0,5% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2017 και αύξηση 0,8% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2016.

Οι κυβερνητικές προσδοκίες επαφίενται πια στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, που παραδοσιακά είναι πιο “αποδοτικό” λόγω και της τουριστικής περιόδου. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω εξέλιξη του ΑΕΠ καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την επίτευξη του στόχου -σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο- για ανάπτυξη της τάξεως του 1,8% για το 2017.

Τονίζεται πως για κάθε 1% ανάπτυξης που δεν επιτυγχάνεται έναντι των προβλέψεων το κράτος χάνει 1 δισ. ευρώ από αναμενόμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Δείτε τα λεπτομερή στοιχεία :

Related Articles

Back to top button