ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτονομία και Ευελιξία σε 2 Ρόδες 

Τόσο οι απαραίτητες καθημερινές μας μετακινήσεις και η διεκπεραίωση υποχρεώσεων και αναγκών, όσο και η εξερεύνηση του εκάστοτε ταξιδιωτικού προορισμού, προκειμένου να χαρακτηρίζονται από ένα ελάχιστο επίπεδο άνεσης (άλλωστε ο βαθμός της κούρασης αθροίζεται) υποδεικνύουν τη χρήση προσωπικού μέσου μεταφοράς έναντι των μαζικών μέσων. Όταν κάποιος δε χρειάζεται να προσαρμόσει το πρόγραμμά του στα λεπτά των διερχόμενων δρομολογίων (που δεν είναι και πάντοτε ακριβή), αλλά μπορεί να διαμορφώνει τα σχέδιά του έχοντας πλήρη αυτονομία, αυξάνεται η ελευθερία που αισθάνεται,  κάτι που κατά συνέπεια επιδρά θετικά στην αντίληψη του εαυτού του και ανεβάζει την αυτοπεποίθησή του, με αλυσιδωτή αντίδραση τη βελτίωση του επιπέδου ζωής του.

Ωστόσο, ακόμη και τώρα που τα ΜΜΜ είναι δημοφιλή σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους είναι ιδιαίτερα έντονη, και πολλές φορές αποτρεπτική ώστε κάποιος να κυνηγήσει την κυριότητα της ευελιξίας του. 
Χώρια τους περιορισμούς που επιβάλλονται για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Αντίθετα, αν κάποιος επιλέξει να μετακινηθεί πάνω σε 2  ρόδες, ελίσσεται πολύ πιο εύκολα στο χώρο και ξεπερνά τα εμπόδια που παρουσιάζονται. 

Σίγουρα, αυτό έρχεται και με ένα βαθμό ευαλωτότητας, για αυτό και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα προστασίας (φώτα, κράνος) και η συγκέντρωση κατά την οδήγηση να είναι προσαυξημένη.

Τα δίκυκλα οχήματα χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες τις οποίες θα βρείτε στη συνέχεια του άρθρου του npress.gr, καθεμία με διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και η απόφαση για το ποιο θα πρέπει να επιλέξετε, βασίζεται στην προβλεπομένη χρήση και τις επιμέρους ανάγκες.

1. Μηχανοκίνητα

Δεδομένης της ύπαρξης μηχανής και της κατανάλωσης καυσίμου κατά τη λειτουργία τους, είναι ικανά να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες και να καλύψουν κάθε κατηγορίας αποστάσεις, ενώ το μικρότερο κόστος αγοράς και συντήρησης, τα καθιστά μια πολύ ανταγωνιστική επιλογή έναντι των αυτοκινήτων.

2. Ποδήλατο

Τα ποδήλατα συνήθως χρησιμοποιούνται εντός των αστικών ορίων, λόγω των διαθέσιμων υποδομών που υπάρχουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν υπάρχει το απαιτούμενο επίπεδο προσοχής και προστατευτικά μέτρα, δεν μπορείς κανείς να ταξιδέψει σε εθνικούς αυτοκινητόδρομους. 
Έχει μηδαμινά λειτουργικά κόστη, κάτι που το καθιστά μια πολύ οικονομική επιλογή, ενώ ταυτόχρονα ωφελεί τον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της σωματικής άσκησης.
Ακόμη ένα πλεονέκτημά του, είναι ο μηδενικός θόρυβος και η μηδενική εκπομπή ρύπων, αλλά και η εύκολη μεταφορά του (ειδικά αν πρόκειται για σπαστό ποδήλατο), ενώ  προσφέρει και τη δυνατότητα πρόσβασης σε σημεία που δε θα μπορούσαν να προσεγγιστούν διαφορετικά. 

Η επιδίωξη της μέγιστης απόδοσης και αεροδυναμικής, ταυτόχρονα με την άνεση του αναβάτη, κάνουν περισσότερο έκδηλη την ανάγκη μιας εξατομικευμένης κατασκευής σε ποδήλατα Gravel της Fidusa, όπως ρόλο παίζει και η προβλεπόμενη χρήση. Διαφορετικό ποδήλατο θα αναζητήσει κάποιος που θέλει να κινείται με αυτό συστηματικά μέσα στην πόλη, διαφορετικό για να απολαμβάνει απλώς παραθαλάσσιες διαδρομές και διαφορετικό σε έντονα ανώμαλο ή ορεινό δάπεδο.

3. Πατίνι (Ηλεκτρικό)


Η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, και η διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων, αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης του συγκοινωνιακού τομέα, που σε συνδυασμό με την τεχνολογική καινοτομία, γέννησε ένα νέο μέσο μεταφοράς.
Τα πατίνια, που κινούνται με ηλεκτρική (ή και ηλιακή) ενέργεια, αποτελούν μέρος του ευρύτερου πλάνου για βιώσιμες μεταφορές, αφού στόχος είναι η απόλυτη εγκαθίδρυση των ηλεκτρικών οχημάτων. Η αναπτυσσόμενη ταχύτητα, η διάρκεια της μπαταρίας τους, και η “ευθραυστότητά” τους, περιορίζουν τη δυνατότητα χρήσης τους εντός του αστικού κύκλου, βρισκόμενα ωστόσο στην κορυφή των διαθέσιμων μέσων για αυτή την περίσταση.

Related Articles

Back to top button