ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκίνησε η ‘βροχή’ τροπολογιών – Η Θεοπεφτάτου κόβει πρώτη το νήμα

Η βουλευτής του Συριζα Αφροδίτη Θεοπεφτάτου ‘κόβει’ πρώτη το νήμα στην άτυπη κούρσα κατάθεσης βουλευτικών τροπολογιών. Η κ. Θεοπεφτάτου κατέθεσε δυο τροπολογίες εκ των οποίων η μία αφορά το ύψος και την κλίση της στέγης στα σπίτια της εκλογικής της περιφέρειας, της Κεφαλονιάς!

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στην Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν για το περιβάλλον, η κ. Θεοπεφτάτου ζητάει το μέγιστο ύψος της στέγης στα σπίτια του νησιού να φτάνει τα 2 μέτρα αντί για 1,60 που είναι σήμερα!

Η Κύρωση της Σύμβασης με το Αζερμπαιτζάν και η Κύρωση του Συμφώνου της Ναγκόγια εισέρχονται αύριο για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα.

Αναλυτικά οι δύο τροπολογίες:
 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας: “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλλοντος”
 
ΘΕΜΑ : Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης
 
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
     
Με το άρθρο 32 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α’/9-4-2012) προβλέπεται η διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης του ακινήτου, εφ’ όσον έχει παρέλθει εύλογος χρόνος και δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου. Και συγκεκριμένα στην παρ. 1 αναφέρεται : “Μετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή δέσμευση  του ακινήτου ή την παρέλευση πενταετίας από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής ή της πράξης αναλογισμού, επέρχεται αυτοδίκαια άρση της απαλλοτρίωσης, εφ’ όσον αιτείται ο ιδιοκτήτης την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, εφ’ όσον δεν έχει ασκηθεί αίτηση για το δικαστικό καθορισμό της αποζημίωσης ή έχει παρέλθει δεκαοκτάμηνο από τη δημοσίευση είτε της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης είτε της απόφασης οριστικού καθορισμού της αποζημίωσης ή δεν έχει καθορισθεί αποζημίωση εξωδίκως, αιτείται προς τον οικείο δήμο ή τον κατά περίπτωση αρμόδιο για την απαλλοτρίωση φορέα, την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου το ακίνητο να καταστεί οικοδομήσιμο”.

Στις επόμενες παραγράφους του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα βήματα και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες, των οποίων το ακίνητο έχει δεσμευτεί, προκειμένου να εφαρμοστεί η παραπάνω διάταξη. Ειδικά στην παρ. 15 του ίδιου άρθρου απαιτούμενο στοιχείο για την εξέλιξη της διαδικασίας τροποποίησης είναι η κυρωμένη πράξη εφαρμογής ή η κυρωμένη πράξη αναλογισμού, στοιχείο που βρίσκεται σε αντίθεση με τις παραπάνω διατάξεις της παρ. 1, σύμφωνα με την οποία, η θέληση του νομοθέτη είναι να επέρχεται αυτοδίκαια η άρση της απαλλοτρίωσης μετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου. Εξάλλου, σκοπός των πράξεων αναλογισμού ή των πράξεων εφαρμογής, είναι η υλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, οπότε δεν είναι δυνατόν να ζητείται υποχρεωτικά, όταν αυτό (το ρυμοτομικό σχέδιο) δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, αντίθετα πρόκειται να τροποποιηθεί.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

” Άρθρο …
Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα
Καταργείται η παρ. 15 του άρθρου 32 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α’/9-4-2012), όπως ισχύει σήμερα.”
 
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019
Η προτείνουσα βουλευτής
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου
 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας: “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλλοντος”
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση όρων δόμησης παραδοσιακών οικισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης
 
Α.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με το από 17-7-1984 Π.Δ. (ΦΕΚ 446 Δ’/8-8-84) επιβλήθηκε η κατασκευή στέγης από κεραμίδια σε όλες τις οικοδομές των νησιών Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 3 του από 3-1-2003 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 36 Δ’/29-1-2003) περί χαρακτηρισμού οικισμών του Νομού Κεφαλληνίας ως παραδοσιακών και καθορισμός χρήσεων, ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών,  το μέγιστο ύψος της στέγης επιβάλλεται να είναι 1,60 μ. και η μέγιστη κλίση της 30%. Με τους συγκεκριμένους όρους, δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί η στέγη σύμφωνα με τους προδιαγραφές της τέχνης και της επιστήμης,  από  λειτουργική και αισθητική άποψη. Εξάλλου, στους όρους δόμησης των παραδοσιακών οικισμών, με το από 19-10-1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 594 Δ’/13-11-78)  σε συνδυασμό με το από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ’/3-5-85) περί όρων και περιορισμών δόμησης εντός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, το μέγιστο ύψος στέγης ορίζεται σε 2,00 μ.
 
Β.  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
“Άρθρο …..
Η παράγραφος 2β του άρθρου 3 του από 3-1-2003 Π.Δ. (ΦΕΚ 36 Δ’/29-1-2003), τροποποιείται ως ακολούθως:
1.    Η   φράση “…  στέγης  μέγιστου   ύψους  1,60  μ.  και  μέγιστης   κλίσης
30% …” αντικαθίσταται με τη φράση “… στέγης μέγιστου ύψους 2,00 μ. και μέγιστης κλίσης 30ο …”
2.            Η  φράση   “Σε  εξαιρετικές    περιπτώσεις   επιτρέπεται η   αύξηση   του
ύψους της στέγης μέχρι 2,00 μ. για την κατασκευή της    παραδοσιακού τύπου ξύλινης επτανησιακής σοφίτας …” αντικαθίσταται με τη φράση “Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται στον χώρο της στέγης η κατασκευή της παραδοσια- κού  τύπου ξύλινης επτανησιακής σοφίτας…”.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019
Η προτείνουσα βουλευτής
Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Tags

Related Articles

Back to top button
Close
Close