ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Άννα Διαμαντοπούλου παρουσίασε στις Βρυξέλλες την μελέτη για το κοινωνικό κράτος

«Το Μέλλον της Κοινωνικής Προστασίας και του Κοινωνικού Κράτους»

Στις Βρυξέλλες σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2023 η Αννα Διαμαντοπούλου με την ιδιότητα της ως Πρόεδρος της «Επιτροπής Σοφών» που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε την έκθεση με τις προτάσεις για το Μέλλον της Κοινωνικής Προστασίας και το Μέλλον του Κοινωνικού Κράτους της ΕΕ μέχρι το 2030.

Σε μία μεγάλη εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν ο Ευρωπαίος Επίτροπος,  εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , οι αρμόδιοι Υπουργοί της Σουηδίας, Ισπανίας , Βελγίου (οι τρεις συνεχόμενες Προεδρίες), οι Κοινωνικοί Εταίροι και 300 εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Φορέων και Διεθνών Οργανισμών, η κα Διαμαντοπούλου παρέδωσε επισήμως την έκθεση στον Επίτροπο NicolasSchmit.

Η έκθεση θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες και θα παρουσιαστεί και στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα.

Ήδη έχουν οργανώσει εκδηλώσεις για την παρουσίαση της η Ένωση Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (16/2), η Σουηδική Προεδρία (5/5) και η Ισπανική Κυβέρνηση.

Link Report: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10506

«Το κοινωνικό κράτος είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Είναι επομένως αναγκαία προϋπόθεση για την ψηφιακή μετάβαση, την κλιματική αλλαγή και τις μεταρρυθμίσεις στον ανταγωνισμό και την ενέργεια, οι ταυτόχρονες μεταρρυθμίσεις στο κοινωνικό κράτος των Κρατών – Μελών της ΕΕ.

Το Report του HLG για το μέλλον της κοινωνικής προστασίας και του κοινωνικού κράτους  φιλοδοξεί να είναι ένας οδικός χάρτης που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συνεχής προσαρμογή των πολιτικών κοινωνικής προστασίας στις νέες ανάγκες είναι το θεμέλιο για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την ανάπτυξη».

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button