ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίδομα παιδιού: Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων Α21 από τον ΟΠΕΚΑ

Νέα αίτηση Α21 μέχρι τα μέσα Μαρτίουπρέπει να υποβάλλουν άμεσα όλοι οι γονείς – δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού αν θέλουν να συμπεριληφθούν στην πληρωμή της πρώτης δόσης που προγραμματίζεται να γίνει στις 31 Μαρτίου. Προσοχή, η περσινή ηλεκτρονική αίτηση αφορούσε το Επίδομα Παιδιού 2019. Για το φετινό επίδομα, του 2020, η αίτηση πρέπει να επαναληφθεί. 

Αυτό σημαίνει πως όλοι οι γονείς που είναι δυνητικοί δικαιούχοι για το Επίδομα Παιδιού πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Α21 και να υποβάλλουν εντός των επόμενων 24ωρων εκ νέου αίτηση για το Επίδομα του 2020. Το φετινό επίδομα θα υπολογιστεί με βάση τα παιδιά που θα δηλωθούν στο νέο Α21 που θα υποβληθεί εντός των επόμενων ημερών. Το εισόδημα που θα ληφθεί υπόψη είναι αρχικά αυτό του 2018 και εν συνεχεία του 2019. 

Συνεπώς, όσοι έχουν σημαντική αύξηση φορολογητέου εισοδήματος το 2019 έναντι του 2018 και εκτιμούν πως δεν εμπίπτουν με βάση το εισόδημα του 2019 στους δικαιούχους, ενώ ήταν δικαιούχοι με βάσει το εισόδημα του 2018, καλό είναι να περιμένουν την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το τρέχον οικονομικό έτος και να υποβάλλουν Α21 μετά την εκκαθάριση του εισοδήματος 2019. Αυτό καθώς αν υποβάλλουν τώρα αίτηση και εισπράξουν το επίδομα στις 31 Μαρτίου με βάση το εισόδημα του 2018, ωστόσο στη συνέχεια υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2019 και διαπιστωθεί πως δεν είναι δικαιούχοι για φέτος, θα τους ζητηθεί να επιστρέψουν το επίδομα που εισέπραξαν ως αχρεωστήτως καταβληθέν.   

Όπως επισημαίνεται και στην επίσημη ανακοίνωση, “μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητικής αυτής, το ποσό του επιδόματος επαναϋπολογίζεται με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου της αίτησης Α21. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με το ποσό των επόμενων πληρωμών”. Δηλαδή με άλλα λόγια αν το εισόδημα του δικαιούχου έχει αυξηθεί το 2019 και δικαιούται μικρότερο επίδομα από αυτό που θα δικαιούνταν με βάσει το εισόδημα του 2018, τότε γίνονται αυτόματοι συμψηφισμοί και τα χρεωστούμενα κρατούνται από τις επόμενες δόσεις του Επιδόματος. Αν όμως το εισόδημα έχει αυξηθεί σημαντικά, ώστε να υπερβαίνει ακόμη και τα ανώτατα εισοδηματικά όρια, τότε τα εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται.

Προσοχή, οι αιτήσεις θα ολοκληρωθούν στα μέσα Μαρτίου και πιθανότατα εντός της εβδομάδας 13 – 20 Μαρτίου. Όσοι δεν προλάβουν ή αμελήσουν να υποβάλλουν αίτηση εντός των επόμενων ημερών δεν θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή της 31ης Μαρτίου και θα πρέπει να περιμένουν την επόμενη πληρωμή, δηλαδή στις 31 Μαίου για να εισπράξουν αναδρομικά την 1η και την 2η δόση εφόσον φυσικά υποβάλλουν μετά τις 31 Μαρτίου και πριν τις 31 Μαίου νέα ηλεκτρονική αίτηση Α21.  

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ, η πλατφόρμα αιτήσεων Α21 ανοίγει σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι. 

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού, παρόλο που δεν έχουν υποβάλει τη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019(έντυπο Ε1), θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ www.idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet. Για τη χορήγηση της δόσης του Α διμήνου 2020 θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018.

Πότε καταβάλλεται η 1η δόση για το 2020

Η πρώτη δόση του 2020 θα καταβληθεί την 31η Μαρτίου, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, για όσους υποβάλλουν νέα αίτηση. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο – λέει ο Οργανισμός – η ημερομηνία που θα κλείσει η πλατφόρμα. Το δικαιούμενο ποσό του επιδόματος παιδιού θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2020 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2018.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2020 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλονται μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2021 και τα δικαιούμενα ποσά θα καταβάλλονται αναδρομικάμε την πρώτη πληρωμή που θα γίνεται μετά την έγκριση της αίτησης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέπει μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης. Για να χορηγηθεί το επίδομα η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων στην υποβολή της αίτησης Α21 ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει τα ακόλουθα:

  • Οι ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας που καταχωρούνται στην Αίτηση –υπεύθυνη δήλωση (Α21), πρέπει να είναι έγκυροι. (υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου και στο http://www.amka.gr/).
  • Οι φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοιπών Σχολών Δημοσίου πρέπει να έχουν φοιτητικές ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.
  • Οι φοιτητές που μετεγράφηκαν εντός του 2020 πρέπει να έχουν επιπλέον διαθέσιμο τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσου) που είχαν πριν την μεταγραφή τους. Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι διαθέσιμος θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στο Α21 βεβαίωση πρώτης εγγραφής.
  • Οι αλλοδαποί πολίτες ή Ομογενείς που διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς πρέπει να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης Α21, άδειες διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ. Αν οι άδειες διαμονής δεν διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, θα τους ζητηθεί να τις επισυνάψουν ηλεκτρονικά.
  • Για τα εξαρτώμενα τέκνα που το έτος 2020 είναι 19 ετών (έτος γέννησης 2001) και είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( Γυμνάσια, Λύκεια ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ κλπ) οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρούν, στα σχετικά πεδία της αίτησης, τον αριθμό μητρώου μαθητή καθώς και τον αριθμό μητρώου του σχολείου που φοιτά. Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται ως προς την ακρίβεια τους, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη πρόσφατης (έκδοση εντός του 2020) βεβαίωσης σπουδών στην αίτηση Α21.
  • Τα εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 που είναι σπουδαστές των ΙΕΚ (ιδιωτικών-δημοσίων), των Κολεγίων ή σπουδαστές της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που δεν έχουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) όπως οι Σχολές Θεάτρου, Χορού κλπ, ή φοιτητές των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, ή μαθητές του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ, πρέπει να έχουν πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών (να έχουν εκδοθεί εντός του 2020) από τις σχολές φοίτησης τους. Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται ως προς την ακρίβεια τους, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη ή καταχώρηση στοιχείων της βεβαίωσης στην αίτηση Α21. Οι βεβαιώσεις ιδρυμάτων του εξωτερικού πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένες.
  • Στις περιπτώσεις εν διαστάσει γονέων που διεκδικούν και οι δύο, για τα ίδια εξαρτώμενα τέκνα το επίδομα παιδιού, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ή τυχόν ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης της επιμέλειας των τέκνων ή υπεύθυνης δήλωσης του άλλου γονέα ή ηλεκτρονική συναίνεση του άλλου συζύγου. Στις περιπτώσεις των διαζευγμένων γονέων είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ανάθεσης επιμέλειας.
  • Στις αιτήσεις που υπάρχουν επισυναπτόμενα η έγκριση γίνεται μετά τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια ακολουθεί η πληρωμή.

Πριν από κάθε πληρωμή γίνεται επανέλεγχος των εισοδημάτων με βάση τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στο Α21 και το επίδομα επαναϋπολογίζεται

ethnos.gr

Related Articles

Back to top button