ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυξήσεις έως και 30% στα ασφάλιστρα: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις ανατιμήσεις 

Αυξήσεις-«φωτιά», από 10%-30% σε όλο το φάσµα των συµβολαίων, από την υγεία έως τις ζηµιές στα αυτοκίνητα, σχεδιάζουν ή έχουν ήδη επιβάλει για φέτος οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι οποίες τις αποδίδουν σε σειρά παραγόντων, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις, η αύξηση ζηµιών, η βαριά φορολογία, αλλά και οι στρεβλώσεις στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. Ιδιαίτερα για τον τελευταίο, θεωρούν δύσκολη την όποια διαπραγµάτευση στα ιατρικά τιµολόγια, καθώς η συγκεκριµένη αγορά «ελέγχεται από ολιγοπώλιο», γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την επίτευξη µεγάλων εκπτώσεων.

«Φαρµάκι»

Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο πληθωρισµός των ασφαλίστρων στα συµβόλαια υγείας διαµορφώθηκε τον Απρίλιο στο 14%, ενώ εκκρεµούν ακόµη αυξήσεις που θα κινούνται µεταξύ 10%-12%, πλέον του φόρου ασφαλίστρων 15% και του ΦΠΑ 24% στα νοσήλια των ιδιωτικών κλινικών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αν ανασφάλιστος ασθενής επισκεφθεί κλινική για αποκατάσταση του προβλήµατός του, σε συνδυασµό µε την κάλυψη του ΕΟΠΥ και τα επιπλέον από την τσέπη του, το αντίτιµο των νοσηλίων θα είναι µικρότερο από το αντίστοιχο ποσόν που θα πλήρωνε η ασφαλιστική εταιρεία. Είναι προφανές ότι σηµαντικό τµήµα των νοικοκυριών αντιδρούν στις αυξήσεις αυτές και σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγουν να µην ανανεώνουν τα συµβόλαιά τους, ή να αναζητούν προϊόντα χαµηλότερων καλύψεων. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε δύσκολη θέση βρίσκονται οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, καθώς είναι οι πρώτοι αποδέκτες της δυσφορίας των πελατών τους. Οι ιδιωτικές κλινικές θα πρέπει να κατανοήσουν πως, για να αναπτυχθεί µια αγορά προς όφελος και των δύο πλευρών και κυρίως προς όφελος των πολιτών, θα πρέπει να αλλάξουν πολιτική. Με τις σηµερινές πρακτικές, οι περισσότεροι Ελληνες θα παραµείνουν ανασφάλιστοι.

«Παράθυρο»

∆εν είναι τυχαίο ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες εξέλαβαν ως θετική είδηση τη θέσπιση των επ’ αµοιβή απογευµατινών ιατρείων στα κρατικά νοσοκοµεία και µάλιστα κάποιες από αυτές έσπευσαν να προσφέρουν και προϊόντα που περιλαµβάνουν το πακέτο των απογευµατινών ιατρείων και χειρουργείων. Είναι γνωστό άλλωστε πως οι ασφαλιστικές εταιρείες αναζητούν εδώ και δεκαετίες τρόπους συνεργασίας µε τα κρατικά νοσοκοµεία και βλέπουν πως τα απογευµατινά ιατρεία και χειρουργεία θα µπορούσαν να αποτελέσουν το πρώτο βήµα προς µια τέτοια κατεύθυνση (σε προηγούµενες δεκαετίες, συζητούνταν η διαχείριση τµήµατος των κλινών των κρατικών νοσοκοµείων από ασφαλιστικές εταιρείες). Από την πλευρά τους, πάντως, στελέχη των ιδιωτικών κλινικών απορρίπτουν τις κατηγορίες των ασφαλιστικών εταιρειών, υποστηρίζοντας πως τα νοσήλια στην Ελλάδα είναι πολύ φθηνότερα από αυτά της Ευρώπης και ότι από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών υπάρχει ολιγοπώλιο.

Ασφάλιση Ι.Χ.

Χαµηλότερες θα είναι οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα των Ι.Χ. αυτοκινήτων φέτος, που θα κυµανθούν από 8%-10%, κυρίως λόγω της εφαρµογής των διατάξεων του νέου νόµου για τον εντοπισµό και την επιβολή προστίµων στα ανασφάλιστα οχήµατα που εκτιµάται ότι ξεπερνούν τα 550.000. Με βάση τον νέο νόµο διαµορφώνεται ένα νέο σύστηµα διασταυρώσεων για τον εντοπισµό παραβάσεων προς τις υποχρεώσεις κυκλοφορίας των οχηµάτων. Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιείται ένα νέο σύστηµα ηλεκτρονικών ελέγχων, αξιοποιώντας διαφορετικές βάσεις δεδοµένων του ∆ηµοσίου για τον εντοπισµό ανασφάλιστων οχηµάτων. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται σε εξάµηνη βάση µε ηλεκτρονική διασταύρωση δεδοµένων. Εφόσον εντοπιστούν παραβάσεις, ειδοποιείται ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος και ορίζονται τα πρόστιµα.

Στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς θεωρούν επιβεβληµένες τις αυξήσεις που επέβαλαν στα φετινά τιµολόγιά τους (τα ασφάλιστρα πάντως παραµένουν χαµηλότερα σε σχέση µε αυτά του 2010), καθώς η συχνότητα των τροχαίων ατυχηµάτων έχει επανέλθει στα προπανδηµικά επίπεδα, ενώ το µέσο κόστος της αποζηµίωσης έχει επιβαρυνθεί δραστικά από τον υψηλό πληθωρισµό της τελευταίας τριετίας. Επιπλέον, οι περσινές αυξηµένες φυσικές καταστροφές (οι εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν αποζηµιώσεις άνω των 400 εκατ. ευρώ) είχαν αποτέλεσµα οι ξένοι αντασφαλιστές να ανεβάσουν φέτος τις απαιτήσεις τους. Εντονη είναι η δυσφορία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών εξαιτίας των ασφυκτικών εποπτικών κανονισµών που έχει επιβάλει το πλαίσιο Solvency II.

Ο Ευρωπαίος επόπτης επέβαλε τόσο αυστηρούς κανονισµούς, ώστε να αναγκάζει τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσφέρουν στους πελάτες τους λιγότερα και ακριβότερα προϊόντα. Ενδεικτικό είναι το ότι µια αµερικανική εταιρεία χρειάζεται για να λειτουργήσει περίπου 30% χαµηλότερο ύψος κεφαλαίων από µία ευρωπαϊκή. Επιπλέον, οι τόσο σκληρές απαιτήσεις υποχρεώνουν ουσιαστικά τις ασφαλιστικές εταιρείες να περιορίζουν τα προϊόντα του κλάδου ζωής στα unit-linked (το ρίσκο µεταφέρεται στον πελάτη), να αποφεύγουν συµβόλαια µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης διάρκειας (προτιµώνται τα ετήσια) και να τοποθετούν κατά κύριο λόγο τις επενδύσεις τους σε καταθέσεις και κρατικά οµόλογα χωρών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, αποκοµίζοντας πενιχρές αποδόσεις. Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια «εκλογίκευσης» του Solvency II, χωρίς όµως στον χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών να επικρατεί κλίµα ιδιαίτερης αισιοδοξίας.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button