ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ηλεκτρονικών διαγωνισμών τα έργα

Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις αλλά χωρίς σε αυτές να συμπεριλαμβάνει τα δημόσια έργα που θεωρούνται συχνά -όχι αβάσιμα- εστία διαπλοκής, διαφθοράς και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος προωθεί η κυβέρνηση. Αν και από την 1η Οκτωβρίου 2015 όλοι οι διαγωνισμοί αξίας άνω των 60.000 ευρώ που αφορούν την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), τα δημόσια έργα και οι μελέτες έχουν εξαιρεθεί τουλάχιστον μέχρι και τον Απρίλιο του 2017. Η παράταση για την έναρξη ένταξης των δημοσίων έργων και μελετών, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Αντώνη Παπαδεράκη που έχει και την ευθύνη για τη λειτουργία και διαχείριση του ΕΣΗΔΗΣ, χορηγήθηκε ύστερα από αίτημα του υπουργείου Υποδομών.

Το επιχείρημα που δόθηκε επισήμως από τον κ. Παπαδεράκη είναι ότι απαιτείται χρόνος για την εκπαίδευση των στελεχών και των υπαλλήλων που θα ασχοληθούν με το αντικείμενο, καθώς και περαιτέρω παραμετροποίηση του ΕΣΗΔΗΣ. Αρμόδιες πηγές, ωστόσο, του υπουργείου Οικονομίας δίνουν μια άλλη απάντηση: ο υπουργός Υποδομών Χρ. Σπίρτζης φέρεται να επιθυμούσε την πλήρη εξαίρεση των δημοσίων έργων και μελετών από το ΕΣΗΔΗΣ. Τελικώς επελέγη η εξαίρεση έως 30 Απριλίου 2017 ως η «χρυσή τομή». Ο κ. Σπίρτζης από την πλευρά του υποστήριξε στην «Κ» ότι η εξαίρεση έγινε διότι το ΕΣΗΔΗΣ δεν ήταν έτοιμο και αν εντάσσονταν από τώρα τα δημόσια έργα θα προέκυπτε εμπλοκή στους διαγωνισμούς.

Η επίσημη εκδοχή ότι απαιτείται χρόνος για την εκπαίδευση των υπαλλήλων και την παραμετροποίηση του συστήματος δεν ευσταθεί με την έννοια ότι ήταν γνωστό ότι στο ΕΣΗΔΗΣ θα ενταχθούν και τα δημόσια έργα ήδη από τον ιδρυτικό του νόμο, τον 4155/2013. Το χρονοδιάγραμμα, μάλιστα, εκείνου του νόμου προέβλεπε ότι η ένταξη στο ΕΣΗΔΗΣ των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις συμβάσεις δημοσίων έργων θα ξεκινούσε την 1η Ιουλίου 2014. Στις 27 Φεβρουαρίου 2015 με απόφαση του υπουργού Οικονομίας Γ. Σταθάκη μετατέθηκε η ημερομηνία ένταξης στο ΕΣΗΔΗΣ για την 1η Ιουλίου 2015 σε ό,τι αφορά τις μελέτες και για την 1η Δεκεμβρίου 2015 σε ό,τι αφορά τα δημόσια έργα. Με άλλη απόφαση στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 του υπηρεσιακού υπουργού Οικονομίας κ. Ν. Χριστοδουλάκη αποφασίστηκε να μετατεθεί για την 1η Δεκεμβρίου 2015 η ένταξη στο ΕΣΗΔΗΣ και των μελετών. Η απόφαση για την ένταξη στο ΕΣΗΔΗΣ τόσο των μελετών όσο και των δημοσίων έργων από τις 30 Απριλίου 2017 υπεγράφη μόλις στις αρχές Δεκεμβρίου. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν κάποιος δεχθεί το επιχείρημα ότι η παράταση δίνεται για να γίνει η αναγκαία εκπαίδευση και η παραμετροποίηση του συστήματος, εύλογα την ίδια ώρα θα αναρωτηθεί το εξής: για ποιο λόγο δεν έγινε νωρίτερα η εκπαίδευση γι’ αυτό το κομμάτι των δημοσίων συμβάσεων όταν μάλιστα έχουν ήδη εκπαιδευθεί πάνω από 4.900 υπάλληλοι των αναθετουσών αρχών καθώς και 2.500 υπάλληλοι από επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς του Δημοσίου;

Σημειώνεται, πάντως, ότι παραμένει η υποχρέωση που υπάρχει για όλες τις αναθέτουσες αρχές για την καταχώριση των αιτημάτων δημοσίων συμβάσεων ανεξαρτήτως αξίας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Καθημερινή

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button