ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Συνεργασία πολιτών: «Παραγωγική δραστηριότητα»

Ανακοίνωση των Θέσεων της παράταξης ¨Συνεργασία Πολιτών¨ του υποψήφιου δημάρχου Βασίλη Γκίζα για την 6η  ενότητα του προγράμματος της.  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ  6η

              ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

H ενίσχυση και βελτίωση της παραγωγικής δραστηριότητας των πολιτών στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Δήμου αποτελεί αναγκαία πολιτική στόχευση. Γι’ αυτό απαιτούνται συγκεκριμένες συλλογικές δράσεις:

 • Συνεχής διαβούλευση και στενή συνεργασία με όλες τις παραγωγικές ομάδες του Δήμου. Η λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης καθώς και των Τοπικών Επιτροπών και συνελεύσεων, πρέπει να είναι συνεχής και αποτελεσματική. 
 • Εκπόνηση μελετών, ώστε να απορροφώνται και να αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι.                                       
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση έργων υποδομής που θα διευκολύνουν την παραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος.
 • Αξιοποίηση των ορεινών όγκων και προώθηση καλλιεργειών που προσιδιάζουν στα εδαφολογικά, κλιματολογικά και οικονομικά δεδομένα κάθε περιοχής.
 • Αξιοποίηση εγκαταλειμμένων περιοχών και χορήγησή τέτοιων δημοτικών εκτάσεων σε νέους κτηνοτρόφους για εκμετάλλευση, όπου είναι δυνατόν.
 • Προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών και κτηνοτρόφων
 • Συνεχής συντήρηση των αγροτικών δρόμων του Δήμου.
 • Μείωση του κόστους του νερού πέρα από τους δημότες και για βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις.
 • Σύσταση και λειτουργία γραφείου επιχειρηματικότητας, το οποίο θα είναι αρωγός στις επιχειρηματικές δράσεις υφιστάμενων και καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • Στήριξη συμμετοχής του Δήμου και επιχειρήσεων σε ετήσιες εκθέσεις γεωργικών, κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων.
 • Εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Ενίσχυση και στήριξη του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης, με κύρια αποστολή την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους δημότες αγρότες, ιδίως στις αμιγώς αγροτικές περιοχές (Γαλατάς Χάλκειας).
 • Συνεργασία με τους αλιείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
 • Αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων στο χώρο της εστίασης με κίνητρα εκ μέρους του Δήμου.
 • Διεύρυνση και ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας και κτηνοτροφίας.
 • Λειτουργία Βιοτεχνικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή του δήμου.

Λήψη μέτρων διασύνδεσης της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησής της με συγκεκριμένες μορφές ήπιου εναλλακτικού τουρισμού.

Related Articles

Back to top button