ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Πρόστιμο 8.200 ευρώ στο Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου από το Λιμεναρχείο

Βαρύ πρόστιμο 8.200 ευρώ επέβαλε το Λιμεναρχείο στο Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, για την μη αφαίρεση της πλωτής εξέδρας στο λιμάνι.

Η πλωτή εξέδρα που τοποθετήθηκε πριν περίπου 1,5 χρόνο, είχε εξάμηνη διάρκεια και το σκεπτικό ήταν να ανανεώνεται κάθε τουριστική περίοδο. Δηλαδή να μπαίνει την Άνοιξη και να βγαίνει τον Χειμώνα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα παίρναμε άδεια για την πλωτή εξέδρα.

Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε και το Λιμεναρχείο προχώρησε στην επιβολή του προστίμου.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Επιβάλλουμε σε βάρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, με έδρα τη Ναύπακτο, ΑΦΜ: 800238352/Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον προέδρό του ΤΣΕΛΙΟ Σπυρίδωνα του Αντωνίου, κάτοικο Ναυπάκτου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι συντρέχει περίπτωση υποτροπής σύμφωνα με την αρι8.15/2018 απόφαση Λ/Χ Μεσολογγίου διοικητικό πρόστιμο οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (8.200) που εισπράπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
2 – Γο παραπάνω πρόστιμο εισπράττεται υποχρεωτικά με την έκδοση ηλεκτρονικού παραβολου, μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας πληροφοριακών Συστημάτων

Related Articles

Back to top button