ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Ναύπακτος: Μέχρι την Παρασκευή οι εγγραφές στο ΔΙΕΚ

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους σπουδαστές ότι πρέπει απαραιτήτως να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ, για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.00 μ.μ. 

Η ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα ΔΕΝ σημαίνει και αποδοχή της εγγραφής!

Είναι απολύτως απαραίτητη και η φυσική παρουσία του υποψηφίου στο ΔΙΕΚ, ώστε να γίνει η αίτηση εγγραφής.

Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ οι επιτυχόντεςυποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ήΔιαβατηρίου τους.

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφήςτους (Απολυτήριο ΛυκείουΠτυχίο ΤΕΕ Β’ ΚύκλουΠτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερηςβαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντωνστην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήριαεργασιακή εμπειρία). 

4. Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

Related Articles

Back to top button