ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Ναύπακτος: Εγκρίθηκε η μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας Τζαβελλαίων

Ο δήμος θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στην Περιφέρεια

Την έγκριση της μελέτης για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανάπλαση-Ανάδειξη της πλατείας Τζαβελλαίων στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020. Σε συνέχεια αυτής, ο Δήμος Ναυπακτίας θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης του έργου, προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η μελέτη της ανάπλασης της πλατείας Τζαβελλαίων αποτελεί ένα κομμάτι της συνολικής μελέτης που ο Δήμος μας έχει δρομολογήσει για το ανατολικό τμήμα της Ναυπάκτου στη διάρκεια της παρούσας θητείας. Στόχος μας μέσω αυτής, με την τμηματική υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει γίνει και βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι η πλήρης αναμόρφωση της περιοχής, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της. Τέλος, αξίζει να εστιάσουμε και σε κάτι εξίσου σημαντικό. Η εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε από το επιστημονικό μας προσωπικό, τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον Ειδικό Συνεργάτη κ.Πετράκο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν επιβαρύνθηκε οικονομικά ο προϋπολογισμός του Δήμου. Έχουμε την πολιτική βούληση αλλά και τον τρόπο να μεγιστοποιούμε τα οφέλη για τον τόπο μας.

Related Articles

Back to top button