ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Ναύπακτος: Αντίθετοι οι μηχανικοί με την μετακίνηση του δημαρχείου – Επιστολή στο ΔΣ

Την αντίδραση των μηχανικών προκάλεσε η πρόθεση της δημοτικής αρχής του δήμου Ναυπακτίας για την μεταφορά του δημαρχείου, εκτός του κέντρου της Ναυπάκτου.

Το θέμα έδωσε η δημοτική μέσω «διαρροής» σε τοπική εφημερίδα, παρουσιάζοντας τα τρισδιάστατα σχέδια με το νέο δημαρχείο στην περιοχή του ΣΚΑ! Μάλιστα στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο υπάρχει θέμα για τροποποίηση του Ρυμοτομικου σχεδίου στο σημείο του κτηρίου όπου θα στεγαζόταν το κολυμβητήριο, προκειμένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή των μηχανικών:

Το Δημαρχείο Ναυπάκτου στεγάζεται, από την δεκαετία του 1950, στο πρώην κατάστημα της Τράπεζας Αθηνών επί των οδών Ιλάρχου Κίτσου Τζαβέλα & Κοζώνη ενώ κοντά σε αυτό, ανατολικά του Κάστρου και στην περιοχή «Βαρόβρυση» κατασκευάστηκαν κατόπιν κτίρια Διοικητηρίου (ΑΕΚ 236), Ειρηνοδικείου, Υγειονομικού Σταθμού (ΑΕΚ 247) και η Παπαχαραλάμπειος Βιβλιοθήκη.
Τη δεκαετία του 1980, στα πλαίσια της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) και της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, καθορίστηκε το νέο Διοικητήριο πόλης να μεταφερθεί στον Άγιο Νικόλαο του Λυγιά Ναυπάκτου. Ταυτόχρονα το υφιστάμενο ως τότε Διοικητικό Κέντρο ορίστηκε να διαμορφωθεί ως Πολιτιστικό Πάρκο.
Αντί να υιοθετηθούν οι προβλέψεις των εργασιών της Ε.Π.Α., με την ολοκλήρωση και Θεσμοθέτηση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης και Επέκτασης (Πράξη Εφαρμογής) του σχεδίου, δυστυχώς απαξιώθηκαν με συνέπεια η πόλη να καταλήξει αμέσως μετά στο ολέθριο Οικιστικό Ζήτημα.
Με το πρόγραμμα Θησέας, στην Καποδιστριακή εποχή της Αυτοδιοίκησης, χρηματοδοτήθηκε επέκταση του Παλιού Δημαρχείου, που όμως δεν κάλυψε τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, ενώ αντίθετα όφειλε με τα πολεοδομικά δεδομένα να υλοποιηθεί η μεταφορά του σε ένα νέο σύγχρονο χώρο. Από το 2010, με τη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση και τον νόμο Καλλικράτη, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο η ανάγκη της οργάνωσης ενός Διοικητηρίου για τον Δήμο Ναυπακτίας.
Στόχος για το νέο Δημαρχείο-Διοικητήριο είναι να μπορέσει όχι μόνο να καλύψει τις παρούσες ανάγκες αλλά και προοπτικά να διαδραματίσει ένα σημαντικό πολυδιάστατο πόλο στην λειτουργία της πόλης και του Δήμου.


Ως πρώτο θέμα του ΔΣ συζητάται η προέγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας Λυγιά Νιοκάστρου με σκοπό την ανέγερση νέου Δημαρχείου Ναυπακτίας.
Η συγκεκριμένη θέση καταλαμβάνει τμήματα των δημοσίων κτημάτων ΑΕΚ 281 & ΑΕΚ 279, όπου από τον υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό προβλέπεται χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων και βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός οικισμού και εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Λυγιά (λυγιάς Νιοκάστρου).
Η θέση των αθλητικών εγκαταστάσεων (Κολυμβητηρίου) είναι ακατάλληλη & αδόκιμη για το νέο Δημαρχείο καθώς :

 1. Δεν βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπάκτου, οπότε δεν διατηρεί την ιστορική συνέχεια ενός κτιρίου τεράστιου συμβολισμού
 2. Δεν βρίσκεται εντός των Διοικητικών Ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου και η σχεδιαζόμενη παράλληλη λειτουργία Παλιού & Νέου Κτίριου δημιουργεί σημαντικά λειτουργικά προβλήματα και ζητήματα εξυπηρέτησης των πολιτών
 3. Βρίσκεται σε έκταση εκτός σχεδίου ή οικισμού, εντός των διοικητικών ορίων και της πολεοδομικής ενότητας του Λυγιά Νιοκάστρου, όπου δεν πρόκειται ποτέ να αναπτυχθεί αστικός ιστός λόγω ιδιαιτερότητας της Θέσης αλλά και των όμορων χρήσεων
 4. Υπάρχουν σχεδόν σε επαφή θεσμοθετημένη Βιομηχανική Ζώνη και προτεινόμενο από το παλιό ΓΠΣ ΒΙΟ.ΠΑ.
 5. Δεν υπάρχει ασφαλής πεζή και ήπια πρόσβαση στο σημείο από τη Ναύπακτο
 6. Για την έγκριση της χρήσης και στη συνέχεια για την έκδοση οικοδομικής άδειας Θα πρέπει να Θεσμοθετηθεί νέο σχέδιο πόλης (Τοπικό Ρυμοτομικό) με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος κατόπιν της απαιτούμενης νόμιμης επεξεργασίας του ΣτΕ
 7. Στον χώρο των ΑΒΚ 281 & ΑΒΚ 279 υπάρχει ήδη πρόβλεψη από το υφιστάμενο ΓΠΣ για αθλητικές εγκαταστάσεις και έχουν ήδη δαπανηθεί σημαντικά ποσά για να υλοποιηθεί
 8. Στο χώρο αυτό προβλέπεται Στάδιο, Κολυμβητήριο, Ανοιχτά Γήπεδα & Κλειστό Γυμναστήριο, σημαντικές ανάγκες σήμερα, που δεν καλύπτονται από υφιστάμενες δομές
 9. Η συγκεκριμένη πρόταση ακυρώνει και ματαιώνει την ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης σημαντικής αθλητικής υποδομής
 10. Δεν υπάρχει (από το 2011) θεσμοθετημένη οριοθέτηση των Χειμάρρων Σκα, βαρειάς & Λαγκαδούλας, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με τη σύμφωνη γνώμη του ΣτΕ
 11. Η συγκεκριμένη περιοχή του Λυγιά Νιοκάστρου στο παρελθόν βρισκόταν εντός της κοίτης του Χειμάρρου Σκα και πρόσφατα έχει διαμορφωθεί με φυσικές και τεχνητές προσχώσεις. Αποτελεί σημείο όπου υπσρχουν σημαντικοί κίνδυνοι πλημμύρας (βλέπε αντίστοιχο πρόσφατο γεγονός με κτήριο Διοίκησης και Κέντρο Υγείας στο Μουζάκι), όπου συνιστώνται ήπιες παρεμβάσεις ή/και αναπλάσεις
 12. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση βρίσκεται σε προσχώσεις ακριβώς πάνω από αποτυπωμένο πιθανά ενεργό σεισμοτεκτονικό ρήγμα γεγονός που, σύμφωνα με τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό, καθιστά πρακτικά αδύνατη τη μετατροπή του υπάρχοντος κτιρίου σε Δημαρχείο (Κτίριο Σπουδαιότητας _ Σ4).
 13. Το νέο Δημαρχείο – Διοικητήριο της πόλης οφείλει (και κατά τον νόμο) να είναι πρόίόν ενός Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και να έχει σύγχρονη λογική μιας νέας κοινωνικής κοιτίδας
 14. Υπάρχουν σημαντικές αδόμητες εκτάσεις, εντός του υφιστάμενου ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπάκτου, όπου μπορούν να δεσμευτούν για το Δημαρχείο – Διοικητήριο
 15. Μεγάλη εκκρεμότητα και πολεοδομική προτεραιότητα της πόλης είναι η ολοκλήρωση της οριοθέτησης των χειμάρρων Σκα, Λαγκαδούλας & βαρειάς
 16. Η υποχρεωτική αναθεώρηση της Πράξης Εφαρμογής, λόγω των χειμάρρων, είναι τεράστια ευκαιρία για να δεσμευτεί ο ιδανικός χώρος για το νέο Διοικητήριο, εντός των ορίων της πόλης και να αποδοθεί στον Δήμο (με την εισφορά γη και χρήμα) υλοποιώντας τον πολεοδομικό σχεδιασμό
 17. Άμεσα μπορεί ο Δήμος να δεσμεύσει. αυτόν τον χώρο και να προχωρήσει στις διαδικασίες Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
 18. Το Χρηματοδοτικά Πρόγραμμα Τρίτσης μπορεί να χρηματοδοτήσει τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του νέου Δημαρχείου – Διοικητηρίου
 19. Το Χρηματοδοτικά Πρόγραμμα Τρίτσης μπορεί να χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου στον Λυγιά Νιοκάστρου
 20. Η διαδικασία έγκρισης της χωροθέτησης του νέου Δημαρχείου -Διοικητηρίου μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας σημαντικής πολεοδομικής λύσης που είναι σε εκκρεμότητα εδώ και 40 χρόνια και αφορά εκτάσεις και ιδιοκτησίες άνω των 1.000 στρεμμάτων, τόσο δυτικά όσο και ανατολικά.
 21. Η διαδικασία έγκρισης της χωροθέτησης του νέου Δημαρχείου -Διοικητηρίου στον Λυγιά Νιοκάστρου σε χώρο θεσμοθετημένο για αθλητικές εγκαταστάσεις είναι αμφιβόλου αποτελέσματος και με σημαντικούς διαδικαστικούς κινδύνους
 22. Το νέο Δημαρχείο – Διοικητήριο μπορεί και πρέπει να είναι σύγχρονο, πολυσύνθετο με παράλληλες χρήσεις, προσβάσιμο στον πολίτη και ξεχωριστός πόλος της καθημερινότητας του.
 23. Το νέο Δημαρχείο – Διοικητήριο θα πρέπει να φιλοξενεί όλες ή τις περισσότερες από τις λειτουργίες του Δήμου και το σύνολο των κτιρίων στα ανατολικά του Κάστρου, μαζί με το Παλιό Δημαρχείο, πρέπει να αποκτήσουν πολιτιστικές χρήσεις
 24. Το νέο Δημαρχείο – Διοικητήριο στην ιδανική του χωροθέτηση και ανάπτυξη μπορεί να είναι πρόίόν συνεργασίας και διαβούλευσης του σημερινού και υλοποίηση του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου
 25. Το νέο Δημαρχείο – Διοικητήριο δεν πρέπει να είναι και αυτό πρόίόν μιας βιαστικής αυτοδιοικητικής επιλογής. με την πλέον ακατάλληλη χωροθέτηση και με αδόκιμο μοντέλο μελλοντικής λειτουργίας

Η αποδοχή της πρότασης για το νέο Δημαρχείο – Διοικητήριο στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Λυγιά Νιοκάστρου θα είναι μια νέα πολεοδομική αστοχία που Θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το χρόνιο οικιστικό ζήτημα της πόλης, διαμορφώνοντας μια νέα γενιά σημαντικών προβλημάτων για το μέλλον.

Προτρέπουμε το Δημοτικό Συμβούλιό να λάβει σοβαρά υπόψη τα προηγούμενα και να εξετάσει την επαναξιολόγηση του Θέματος στα αρμόδια όργανά του (Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης) σε συνεργασία με το αρμόδιο επιστημονικό δυναμικό της πόλης (Τ.Ε.Ε., ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Ε.Ν., Σ.Α., Σ.Α. Αιτωλοακαρνανίας) και το Μελετητικό Γραφείο που εκπονεί ήδη το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Ναυπάκτου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ (Π.Μ.) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Π.Μ.) ΠΕΝΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (Π.Μ.) ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ (Π.Μ.) ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΤΖΟΣ (Π.Μ.) ΜΑΡΘΑ ΚΟΡΓΙΑΛΑ – ΝΤΟΥΡΑΜΠΑ (Π.Μ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ (Α.Μ.) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ (Α.Μ.) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΝΗΣ (Π.Μ.) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΙΒΑΔΕΙΤΗΣ (Π.Μ.) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΝΑΣ (Μ.Μ.Μ.) ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (Α.Μ.) ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Μ.Μ.) ΕΥΗ ΠΑΛΙΟΥ – ΛΙΑΡΟΥ (Π.Μ.) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ (Α.Μ.) ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Π.Μ.) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΟΥΧΑΣ (Π.Μ.) ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ (Α.Τ.Μ.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΚΟΣ (Α.Μ.) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΘΑΣ (Α.Μ.) ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ (Π.Μ.)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Related Articles

Back to top button