ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Λουκόπουλος: Τα ψέμματα Γκίζα για την Ανάπλαση

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ADS

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ κ. ΓΚΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Μετά την κατακραυγή της κοινωνίας για την απομείωση του αντικειμένου του έργου της ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο της πόλης, αφαιρώντας τα ζωτικής σημασίας έργα, την αντικατάσταση του αμιαντοσωλήνα  πόσιμου νερού και τον διαχωρισμό των όμβριων από τα λύματα που καταλήγουν στις αυλές και τη θάλασσα όταν το σύστημα είναι φορτωμένο, ο κ. Γκίζας συνεχίζει απτόητος και έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη σε γνωστό site της πόλης μας, παρότι πλέον σύσσωμη η κοινωνία στο συγκεκριμένο θέμα του γύρισε την πλάτη και δεν τον  πιστεύει κανένας. Η στάση του σώματος, η έκφραση αλλά και η αμηχανία στις απαντήσεις του μαρτυρούν τη δύσκολη θέση στην οποία πλέον έχει περιέλθει.

Όμως παρά την τραγικότητα της κατάστασης εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε τεκμηριωμένα και με επιχειρήματα  καθότι η πολιτική ηθική του κ. Γκίζα και της παράταξης του είναι γνωστή, πως αναδείχθηκε δήμαρχος, με ποιές συνεργασίες και πως προέκυψαν έως σήμερα για να επιπλέει, πως απεμπόλησε μεγάλα έργα,πως διαχειρίζεται τους πόρους κλπ. Παντού τα ίδια,επομένως δεν θα άλλαζε τις μεθοδεύσεις του εδώ. Συγκεκριμένα απαντάμε για:

Α. Το οικονομικό ζήτημα και η ανεύρεση χρημάτων.

Η οριστικοποίηση των ποσών του έργου έγινε μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, την οποία ακολούθησε η τροποποίηση της πράξης ένταξης  του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στις αρχές του 2020. Ο οριστικός προϋπολογισμός έργων ύδρευσης αποχέτευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑΝ που θα εκτελεστούν από τον δήμο Ναυπακτίας  ανέρχεται στο ποσό 311.341,68€. Έκτοτε η ΔΕΥΑΝ καταχωρεί στο προϋπολογισμό της  κάθε χρόνο 150.000€ λόγω και της σταδιακότητας του έργου.

Επειδή όμως επικαλείστε την νομιμότητα κ. Γκίζα καθώς και το απαγορευτικό χρηματοδότησης της ΔΕΥΑΝ σας παραθέτουμε την μοναδική και σπάνια ευκαιρία που σας δόθηκε από το κράτος και την κυβέρνηση, όχι μόνο να γίνει το έργο  με τις κατάλληλες εγγραφές και τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, αλλά και να σωθεί η ΔΕΥΑΝ. Αφορά στη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 75/30-03-2020), ΑΡΘΡ. 43 παρ. 5α, κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την λειτουργία των ΟΤΑ. «Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87).»

Αν σκεφτούμε τώρα ότι τον  τελευταίο ενάμιση χρόνο λάβατε πάνω από 1.500.000€ έκτακτες επιχορηγήσεις που πήγαν όλες σε αναθέσεις και ρουσφέτια και μπορούσατε να πάρετε και άλλα που θα τα επιστρέφατε σε 18 μήνες, ενώ η ΔΕΥΑΝ θα τα επέστρεφε στο Δήμο αορίστως στο μέλλον, αντιλαμβάνεστε την τεράστια ανεπάρκειά σας και την εγκληματική σας παράλειψη. Και όπως λέει οι αποφάσεις αυτές είναι άμεσα εκτελεστές παρακάμπτοντας όλους τους ελέγχους.

Β. Η επίκληση παρεμπόδισης της αρχαιολογίας στη συνέχιση του έργου

Με το υπ αριθ. 413212/  7-9-2021 προς το Δήμο και τον εργολάβο η Αρχαιολογική Υπηρεσία αναφέρει  ότι στις 19-3-2021 κατά τη διάρκεια των εκσκαφτικών εργασιών του Αναδόχου στην οδό Σοϊδά ήρθε στο φως  τμήμα κτιστής δεξαμενής και αμέσως στο βόρειο τμήμα  τοίχου ανοίχτηκε εγκάρσια τομή για τη διέλευση του αγωγού. Στις 30-3-2021 μετά από ανασκαφική έρευνα και δικές μας υποδείξεις,  όπως αναφέρει, οι σωλήνες διαπέρασαν από τα σημεία και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, μαζί με κάποιες άλλες εργασίες την ίδια μέρα και στο σημείο αυτό αναφέρει: «Συνεπώς η υπηρεσία μας δρώντας άμεσα…. ολοκλήρωσε τις ανασκαφικές εργασίες…… εντός 10 ημερολογιακών ημερών χωρίς να προκύψει καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου».

Στην συνέχεια αναφέρει ότι στις 24-3-2021  στις εργασίες επί της οδού Μεσολογγίου εντοπίστηκαν δύο δεξαμενές καυσίμου από προϋπάρχον βενζινάδικο και εδράζονται στο σωζόμενο κάτω από την άσφαλτο δυτικό τείχος της πόλης. Χωρίς να διακοπούν οι εργασίες,ζήτησαν από τον εργολάβο να απομακρύνει τις δεξαμενές  που ήταν στην άκρη για την ασφάλεια των εργαζομένων της αρχαιολογίας και όχι του κυρίως έργου. Και τελειώνει « Η Υπηρεσία μας δεν έχει ζητήσει ούτε εγγράφως ούτε προφορικά την διακοπή των εργασιών στο σημείο της οδού Μεσολογγίου, αντιθέτως αναμένουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά του αναδόχου». Με λίγα λόγια η απομάκρυνση των δεξαμενών από τον ανάδοχο δεν επηρέαζε τη συνέχιση του έργου το ευτράπελο όμως είναι ότι ανάδοχος ζήτησε να γκρεμιστούν τα τείχη για να απομακρύνει τις δεξαμενές γι αυτό και η «προβολή» με τους τσίγκους στην είσοδο  της πόλης. Ποιος το έλεγξε γι αυτά κ. Γκίζα και που σας εμπόδισε η αρχαιολογία? 

Γ. Το τεχνικό μέρος για τα «ευρήματα»!

Στο κομμάτι αυτό και στην αγωνιώδη προσπάθεια σας να μην εκτελέσετε το έργο, μεταξύ των άλλων, κάνατε και ένα αμφιβόλου ποιότητας σκανάρισμα του υπεδάφους που «ανακάλυψε» τα γνωστά σε όλους, ότι δηλαδή στις δυο άκρες υπάρχουν τα τείχη και στη κατηφόρα πριν το  λιμάνι τσιμεντόστρωση. Τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τα πήρατε ‘έτοιμα  από την ΔΕΗ. Θα σας απαντήσουμε με μια απλή σκέψη τεχνικού που γνωρίζει απόλυτα τι συμβαίνει στο υπέδαφος  και ο οποίος  λέει ότι αν υπήρχε μια σοβαρή βλάβη και κινδύνευε ο κόσμος από τα λύματα θα σκεφτόμασταν «αδιατάρακτη κοπή του τσιμέντου»? όχι βέβαια, θα αποκαθιστούσαμε άμεσα την βλάβη και θα διορθώναμε όποιες ζημιές γίνονταν στο λιθόκτιστο αγωγόΣημειωτέον ότι αν γινόταν το έργο ο αγωγός θα είχε μόνο καθαρό νερό που δεν θα έβλαπτε τη θάλασσά μας. Η μελέτη του έργου επίσης παραλήφθηκε όπως θα δούμε παρακάτω χωρίς επισημάνσεις, με υπογραφές και σφραγίδες.

Δ. Η μεθόδευση η υποτίμηση  και η απαξίωσηυπηρεσιών και οργάνων του Δήμου και ένα σωρό άλλων παραγόντων για το καλό του κ. Γκίζα και  της παράταξής του.

Εδώ όντος κ. Γκίζα δυσκολευτήκατε η κοινωνία, οι φορείς, οι συλλογικότητες οι υπηρεσίες όλοι δεν συμφωνούσε κανένας να μη γίνει το έργο και στην κορύφωση του δράματός σας εμφανίστηκαν οι από μηχανής Θεοί, έτσι πάντα γίνεται στις τραγωδίες. Οι κύριοι, Κότσαλος Δημήτριος Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Κυρίτσης Γρηγόριος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,εργαζόμενοι αμφότεροι της ΔΕΥΑΝ και ο κ. ΧειμαριόςΙωάννης Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, συνεργάτης σας. 

Πήραν μια λευκή κόλα χωρίς προέλευση από κάποια υπηρεσία , χωρίς ημερομηνία εκφράζοντας προσωπικές απόψεις με αοριστίες και παρερμηνείες που καμιάυπηρεσία φυσικά δεν δέχθηκε να την υιοθετήσει. Εν τω μεταξύ κάποιος “άγνωστος” το προσκόμισε στην τεχνική υπηρεσία του δήμου  και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου. Το έγγραφο αυτό «γνωματεύει» να ακυρωθούν οι εργασίες της ύδρευσης και αποχέτευσης στον κεντρικό πυρήνατης Ναυπάκτου που αφορούν  αντικατάσταση πεπαλαιωμένου αμίαντου ύδρευσης και διαχωρισμό των λυμάτων. Το κατάπτυστο αυτό κείμενο αυτό χρησιμοποίησε ο κ. Γκίζας για να ακυρώσει το έργο το Δημοτικό συμβούλιο. Ποιος το παρήγγειλε αλήθεια? Και αν θέλαμε εκτός υπηρεσιών  απόψεις γιατί να μην λάβουμε αυτές των συλλογικών οργάνων των Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών της πόλης, οι οποίοι επισταμένως και αναλυτικά μελέτησαν το θέμα σημειώνοντας τις παρατηρήσεις ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αλλά σε καμιά περίπτωση να σταματήσει το έργο? Οι δύο πρώτοι ελέγχονται γιατί είναι  ίδιοι  που υπογράφουν την μελέτη του έργου και τα συνημμένα σχέδιά της  από το 2015 ακόμα, ότι δηλαδή όλα είναι καλά καμωμένα και τις προσκόμισαν στο ΔΣ της ΔΕΥΑΝ για την αποδοχή της όπως και έγινε.

Επίσης έδωσαν επιχειρήματα στο ανάδοχο να στραφεί εναντίον του δήμου. Συγκεκριμένα  Ο εργολάβος κατά την αίτησή του διακοπής των εργασιών (επιδόθηκε στο Δήμο  με δικαστικό κλητήρα στις  18/10/2021) στο σημείο Α.3 αναφέρει «Στις αρχές Αυγούστου Μας έγινε γνωστό( και μάλιστα προφορικά και όχι με επίσημη αλληλογραφία), ότι ο επιβλέπων μηχανικός-υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης και ύδρευσης αιτήθηκε και έλαβε τρίμηνη άδεια άνευ αποδοχών. Ακόμα και παρά την σχετική μας όχληση μας(σχετικό 5), δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση σχετικά με τον ορισμό νέου επιβλέποντα. Συνεπώς το υδραυλικό μέρος του έργου ΔΕΝ μπορεί να εκκινήσει.»( Η υπογράμμιση και τα  κεφαλαία είναι του εργολάβου). Ο κ. Γκίζας είπε ότι το χρησιμοποίησε ως δικαιολογία, τότε γιατί η ΔΕΥΑΝ εσπευσμένα (με το υπ αριθ. 2287/ 20-10-2021 ορίζει(…… επιβλέποντα μηχανικό τον κ. Κυρίτση Γρηγόριο Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με αναπληρωτή του τον κ. Κότσαλο Δημήτριο Διπλ. Χημικός Μηχανικός.»?. Αλήθεια δεν ελέγχονται και δεν οφείλουν εξηγήσεις γι αυτά?

Ε. Το παραμύθι της σύντομης  επίλυσης και η στάχτη  στα μάτια του κόσμου.

Είπατε κ. Γκίζα στο κόσμο με την συνέντευξή σας ότι το έργο που ακυρώσατε καθώς και τους διδύμους αγωγούς στο Γρίμποβο και τα αντλιοστάσια θα τα εντάξετε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ με 100% χρηματοδότηση. Αν οι προκηρύξεις του προγράμματος ξεκινήσουν το 2023 όπως εκτιμάται και λάβουμε υπόψη τα στάδια:Προκήρυξη από το Υπουργείο-κατάθεση προτάσεων-έγκριση προτάσεων- προκήρυξη από το Δήμο- Αξιολόγηση προσφορών- Συμβατοποίηση με τον ανάδοχο- Υλοποίηση, πόσα χρόνια θα κρατήσει η διαδικασία και με την προϋπόθεση ότι όλα θα πάνε καλάλέτε? Είχατε βέβαια τη δυνατότητα να τα εντάξετε στο πρόγραμμα Τρίτση που είναι Εθνικό πρόγραμμα με σχετικά  συντομότερο χρόνο αλλά εκεί  προτάξατε την γνωστή σας αδυναμία, τις προμήθειες, «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού – συστημάτων αποδοτικής χρήσης νερού ορεινής Ναυπακτίας και μείωσης διαρροών των Δ.Ε. Ναυπάκτου – Χάλκειας – Αντιρρίου» προϋπολογισμού  7.082.990€ , σύγχρονους μετρητές δηλαδή στα χωριά.

Μακρηγορήσαμε με την ανακοίνωση μας αλλά είναι τα ελάχιστα που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, κλείνοντας σας λέμε κ. Γκίζα ότι «Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό».

Related Articles

Back to top button