ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Η αρχιτέκτων Αντιγόνη Κέστου στο πλευρό του Βασίλη Γκίζα

Μια πολύ καλή επιλογή έκανε ο δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλης Γκίζας, τοποθετώντας ως ειδικό συνεργάτη την νεαρή αρχιτεκτόνισσα Αντιγόνη Κέστου. Πρόκειται για μια αρχιτεκτόνισσα που ασχολείται τα τελευταία χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός στην πόλη της Ναυπάκτου και είναι σίγουρο πως έχει να προσφέρει πολλά στον δήμο από το νέο της πόστο.

Ο Βασίλης Γκίζας, δείχνει και με αυτή του την επιλογή να εμπιστεύεται πρόσωπα από τη νέα γενιά. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως βασικοί του συνεργάτες, είναι οι αντιδήμαρχοι Γιάννης Παπαϊωαννίδης και Σωκράτης Παπαβασιλείου.

Δείτε την ανάρτηση της πρόσληψης στο «Διαύγεια»:

«Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου με τις εξής  αρμοδιότητες:  να επικουρεί και να υποστηρίζει το Δήμαρχο κατά την άσκηση των καθηκόντων της, να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει στο Δήμαρχο εξειδικευμένες γνώμες και εισηγήσεις, γραπτά ή  προφορικά, σε θέματα που αφορούν το Δήμο και ειδικότερα σε τεχνικά θέματα, την εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων,  επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητάς της και κάθε άλλη εργασία που θα της ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Η ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, δεν θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και θα υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο και μόνο θα είναι υποχρεωμένη να δίνει λόγο σε κάθε περίπτωση.

Η πρόσληψη ενεργείται και ολοκληρώνεται με την υπογραφή από την προσλαμβανόμενη ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 163 του Ν. 3584/2007

Tags

Related Articles

Back to top button
Close
Close