ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Γκίζας: Γι αυτό δεν πήγα στο debate

Σε συνέχεια  του από 14.5.2019 Δελτίου τύπου μας  δημοσιεύουμε την   επιστολή που αποστείλαμε ηλεκτρονικά  πριν από  2 μήνες στον κ.  Ξύδη,  με την οποία  τον ενημερώσαμε ότι   δεν θα  συμμετείχαμε   σε περισσότερα του ενός, το πολύ δύο,  Debatesκαι από την οποία προκύπτει  ότι  ουδέποτε  δεσμευτήκαμε  για τη συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο Debate, εφόσον αυτό δεν θα ήταν το μοναδικό.  

Ως εκ τούτου και επειδή  τελικά προέκυψαν  3 Debate  σε διάστημα έξι ημερών, συνεπείς στην αρχική μας απόφαση,  επιλέξαμε   να συμμετάσχουμε  στο  ένα εξ αυτών.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close
Close