ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Γκίζας: Αυτά είναι τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΝ

Με ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος Ναυπακτίας, αναφέρεται στα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΝ

Τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΝ

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας με μοναδικό θέμα τη συζήτηση-ενημέρωση για την πορεία της ΔΕΥΑΝ, αναφέρθηκα αναλυτικά στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.  

Αναλυτικότερα, αναφέρθηκα στα δάνεια που επί σειρά ετών λαμβάνονταν από την επιχείρηση, τα οποία, ως αποδείχθηκε, στάθηκαν μοιραία για τη σημερινή της κατάσταση.  

ΔΑΝΕΙΑ ΔΕΥΑΝ:

Σημειώνεται ότι, στα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είναι εγγυητής και τα αποπληρώνει ο Δήμος Ναυπακτίας καταλογίζοντάς τα στη συνέχεια στη ΔΕΥΑΝ, ενώ στην Τράπεζα Πειραιώς τα δάνεια αποπληρώνονται από την ίδια τη ΔΕΥΑΝ.

Εάν στα ανωτέρω προστεθούν οι υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΝ, όπως αυτές καταγράφονται έως τις 31.12.2022, η εικόνα διαμορφώνεται ως ακολούθως.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΥΑΝ (31/12/2022):

Στο συνολικό ποσό των οφειλών θα πρέπει να συνυπολογιστεί η οφειλή προς τον εργολάβο Λαδόπουλο 2.500.000 ευρώ περίπουτο γνωστό «πανωπροίκι», από το οποίο, όπως έχουμε ξανά επισημάνει, δε γλύτωσε ο δήμος παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου η δημοτική αρχή του κ.Λουκόπουλου.  Το ποσό αυτό, όπως εξήγησα στο Δημοτικό Συμβούλιο αφορά σε πρόσθετη σύμβαση που υπεγράφη το 2011, με την οποία η ΔΕΥΑΝ ανέλαβε να πληρώσει επιπλέον εργασίες επί του έργου της επέκτασης του αποχετευτικού δικτύου της Ναυπάκτου. 

Οι εργασίες, παρά τις έντονες αντιρρήσεις για το εάν και σε ποιο βαθμό πραγματοποιήθηκαν, καταλογίστηκαν τελικά στη ΔΕΥΑΝ, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών από τη στιγμή που Δήμος Ναυπακτίας και ΔΕΥΑΝ είχαν εκχωρήσει το 2004 τη διεύθυνση και επίβλεψη του έργου στην τότε Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας.  Κατά συνέπεια, μόνον η Υπηρεσία αυτή και όχι ο Δήμος ή η ΔΕΥΑΝ είχαν δικαίωμα να έχουν λόγο επί των εργασιών και του κόστους τους.

Ως εκ τούτου, ο υπερδανεισμός της ΔΕΥΑΝ, το χρέος του Λαδόπουλου, η ενεργειακή κρίση αλλά και οι επί σειρά ετών λάθος χειρισμοί, οδήγησαν στην παραπάνω οικονομική εικόνα.  Η κατάσταση δε, επιβαρύνθηκε και συνεχίζει να επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, λόγω των γενικότερων αυξήσεων, της περιορισμένης εισπραξιμότητας λόγω της πανδημίας, των σοβαρών ζημιών από τα επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και των έργων που πραγματοποιήθηκαν με ίδια κεφάλαια της ΔΕΥΑΝ.

Βασίλης Γκίζας

Δήμαρχος Ναυπακτίας

Related Articles

Back to top button