ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Eρώτηση Κωνσταντόπουλου για τις αποζημιώσεις από τις κατολισθήσεις στην ορεινή Ναυπακτία

Ερώτηση Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για τις αποζημιώσεις από κατολισθήσεις και καθιζήσεις στην Ορεινή Ναυπακτία και την κατανομή των 9,9 εκατομμυρίων ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης στις πληγείσες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού και Οικονομικών, κατέθεσε σήμερα ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος σχετικά με τις αποζημιώσεις από κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε οικισμούς της Ορεινής Ναυπακτίας.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος τόνισε ότι οι αποζημιώσεις που έχουν προβλεφθεί για τους πληγέντες της Ορεινής Ναυπακτίας δεν επαρκούν για την αποκατάσταση των ζημιών τους ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε τη διαφορά που παρατηρείται σε σχέση με τις υψηλότερες αποζημιώσεις που είχαν προβλεφθεί για τους πληγέντες από τους σεισμούς κατοίκους στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Κατόπιν αυτών, ο κ. Κωνσταντόπουλος ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με την διαφορετική αυτή μεταχείριση και τους λόγους αυτής, καθώς και τις τυχόν προθέσεις των Υπουργείων για επανεξέταση των ορίων για την Ορεινή Ναυπακτία ώστε να δοθούν αποζημιώσεις αντίστοιχες με αυτές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Τέλος, ζητά πληροφόρηση σχετικά με την κατανομή των πόρων ύψους 9,9 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόβλεψη κατανομής τους στις πληγείσες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους  Υπουργούς:

  • Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
  • Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη
  • Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Θέμα: Αποζημιώσεις για καταστροφές από κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε οικισμούς της ορεινής Ναυπακτίας

Οι κατολισθήσεις και τις καθιζήσεις του Φεβρουαρίου 2015 προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και το οδικό δίκτυο των Τοπικών Κοινοτήτων Κλεπάς και Αραχόβης της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας, που ανήκουν στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Με την υπ’αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2263/Α235 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών (ΦΕΚ 1143Β/16-6-2015) για την «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου», ορίσθηκε το πλαίσιο για τη χορήγηση από την αρμόδια Υπηρεσία Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες. Βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, η Σ.Σ. συνίσταται σε 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από 40% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) για τους δικαιούχους δανειολήπτες που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Σε περιπτώσεις ανακατασκευής, ορίσθηκε δε ότι το ποσό της Σ.Σ. για κατοικίες και ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας (χώροι υγιεινής, μαγειρία, κλπ) προβλέπεται στα 600 ευρώ ανά τ. μ. πληγείσας επιφάνειας, για ιερούς ναούς στα 500 ευρώ ανά τ. μ. πληγείσας επιφάνειας, για κτίρια επαγγελματικής χρήσης στα 400 ευρώ ανά τ. μ. πληγείσας επιφάνειας, για κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές αποθήκες κλπ στα 200 ευρώ ανά τ. μ. πληγείσας επιφάνειας κλπ κατά τα διαλαμβανόμενα στην στην παράγραφο 4.3 της ΚΥΑ. Ορίσθηκε ακόμη ότι η Σ.Σ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για  αυτοστέγαση, για την αγορά δηλαδή έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου εντός της Δημοτικής Ενότητας του πληγέντος κτιρίου και όπως το εδάφιο αυτό διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2241Β/19-10-2015 εντός της Περιφερειακής Ενότητας του πληγέντος κτιρίου.

Τα ανωτέρω ποσά αποδεικνύονται ανεπαρκή για την αποκατάσταση των ζημιών των πληγέντων. Ιδίως δε στην περίπτωση των κατοικιών, το ποσό των 600 ευρώ/τ.μ. δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ουσιαστικά από τους ζημιωθέντες. Τούτο δε διότι με βάση τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και την περιουσία την οποία απώλεσαν αποτελούμενη σε κάποιες περιπτώσεις από νεόδμητα και απολύτως νόμιμα κτήρια ακόμα και κάτω 5ετίας, η ιδιωτική συμμετοχή με την οποία καλούνται να συμμετάσχουν ώστε να συμπληρώσουν το απαιτούμενο ποσό για την ανακατασκευή ή αυτοστέγαση, είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι για αντίστοιχες ζημιές σε κατοικίες που προκλήθηκαν από φυσική καταστροφή (σεισμός) στις 26 Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 986/Α325 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 257Β/7-2-2014) για τον «καθορισμό πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Η εν λόγω ΚΥΑ προέβλεπε την παροχή Σ.Σ. για την επισκευή ή την ανακατασκευή κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες, η οποία συνίστατο σε 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή από την αρμόδια Υπηρεσία και σε 20% Άτοκο Δάνειο από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Το ποσό μάλιστα της Σ.Σ. για την ανακατασκευή κατοικίας ορίσθηκε σε 1.000 ευρώ ανά τ. μ. και με ανώτατο όριο επιφάνειας τα 120 τ. μ., ανά ιδιοκτησία χωρίς να περιλαμβάνει την ανακατασκευή βοηθητικών χώρων κατοικίας (χώροι υγιεινής, μαγειρία, κλπ), για την οποία προβλέπεται επιπλέον ποσό.

Ερωτώνται , κατόπιν αυτών, οι κ. Υπουργοί

  1. Για ποιους λόγους παρουσιάζεται αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση; Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια και αν ναι, ποια είναι αυτά;
  2. Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν σε επανεκτίμηση των ανωτέρω ορίων που αποτυπώνονται στην υπ’αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2263/Α235 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1143Β/16-6-2015), ώστε να ανταποκρίνονται στα δεδομένα της περιοχής και της αγοράς, με δεδομένα μάλιστα τα όσα είχαν αποφασισθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις πληγεισών περιοχών και την ανάγκη ίσης μεταχείρισης;
  3. Πως, πότε και με ποια κριτήρια θα κατανεμηθούν στις πέντε πληγείσες περιφέρειες της χώρας μας οι πόροι ύψους 9,9 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, η εκταμίευση των οποίων εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ποια είναι η πρόβλεψη για τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Related Articles

Back to top button