ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Ναυπακτίας και Θέρμου

Δείτε αναλυτικά όλο το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήμων των δήμων Ναυπακτίας και Θέρμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔ) στο Δήμο Ναυπακτίας και στο Δήμο Θέρμου. Η κατάρτιση του παρόντος ΤΣΔ πραγματοποιήθηκε κατ’ εφαρμογή του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Οδηγού Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Τα ΤΣΔ των Δήμων εντάσσονται στη νέα πολιτική διαχείρισης αποβλήτων που διαγράφεται τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. Αποτελούν βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της αποκεντρωμένης διαχείρισης είναι τα τοπικά σχέδια διαχείρισης, οι προβλέψεις και τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των περιφερειακών σχεδιασμών και του εθνικού σχεδιασμού, που, σύμφωνα με το ν. 4042/2012, περιλαμβάνει και τη διαχείριση, σε εθνικό επίπεδο, ειδικών ρευμάτων αποβλήτων. Οι στόχοι ενός τοπικού σχεδίου αφορούν:
◊ Στην ικανοποίηση των στόχων του ΠΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
◊ Στην μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων.
◊ Στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς τους πολίτες.
◊ Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων.
◊ Στην αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Κατ’ επέκταση, το παρόν Σχέδιο αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων και περιλαμβάνει:
• Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής και διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο.
• Την ενσωμάτωση των θεσμικών εξελίξεων και την εξειδίκευση των εθνικών στόχων σχεδιασμού σε επίπεδο δήμου.
• Κατάρτηση δράσεων υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών
• Την κατάρτιση προτάσεων και δράσεων για την εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων με έμφαση στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και διαλογή στην πηγή.

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

 

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button