ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 16-12-2015

-Με 10 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου

ADS

Αναλυτικά τα θέματα:

1. α) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «KATHΓΟΡΙΑ IV-EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ -YΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ»-[στον εσωτερικό χώρο] ιδιοκτησίας ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στην οδό Ναυμαχίας 5 στη ΔΚ. Ναυπάκτου-Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας
β) Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων εγχόρδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 d.b» στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «KATHΓΟΡΙΑ IV-EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-YΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑ2-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ»-[στον εσωτερικό χώρο]», ιδιοκτησίας ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στην οδό Ναυμαχίας 5 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

2. α) Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», -[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, στην οδό Φορμίωνος 13 στη Ναύπακτο στη ΔΚ. Ναυπάκτου-Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
β) Παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», -[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, στην οδό Φορμίωνος 13 στη Ναύπακτο στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας».

3. Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΤΗΡΙΟ» -[στον εσωτερικό χώρο] ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, στην οδό Κανναβού & Κλεονίκου στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

4. α) Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΜΠΑΡ» -[στον εσωτερικό χώρο] ιδιοκτησίας KAΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 33 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
β) Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων εγχόρδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 d.b» στον εσωτερικό χώρο του Κ. Υ. Ε. «ΜΠΑΡ» -[στον εσωτερικό χώρο]», ιδιοκτησίας KAΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 33 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

5. α) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»,-[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας TΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ, στην οδό Ναυμαχίας 48 στη ΔΚ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
β) Χορήγηση ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», -[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας TΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ, στην οδό Ναυμαχίας 48 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

6. α) Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»,-[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 στη Ναύπακτο στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
β) Παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων για το Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ», -[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, στην οδό Ν.Μπότσαρη 7 στη Ναύπακτο στη ΔΚ. Ναυπάκτου-Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

7. α) Ανάκληση πράξης [αριθμ.26/30-3-2015] προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAZIKHΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV.A.2) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- (KATHΓΟΡΙΑ IV.B.1)» της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΜΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Ιωάννη στην οδό Καθόδου Δωριέων & Λόρδου Βύρωνος (Γρίμποβο) στη Ναύπακτο.
β) «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAZIKHΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV.A.2) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- (KATHΓΟΡΙΑ IV.B.1)» της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΜΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Ιωάννη στην οδό Καθόδου Δωριέων & Λόρδου Βύρωνος (Γρίμποβο) στη Ναύπακτο.
8. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ[ΙΙΙΑ]-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του Ανδρέα στην οδό Μεσολογγίου 2 [Ο.Τ. 55].
9. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:34118/3-12-2015 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα «Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2016».

10. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:34477/7-12-2015 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα «Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση δωρεάν ενημερωτικών πινακίδων στη Δ.Κ. Ναυπάκτου».
Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker