ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 16-12-2015

-Με 10 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου

Αναλυτικά τα θέματα:

1. α) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «KATHΓΟΡΙΑ IV-EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ -YΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ»-[στον εσωτερικό χώρο] ιδιοκτησίας ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στην οδό Ναυμαχίας 5 στη ΔΚ. Ναυπάκτου-Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας
β) Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων εγχόρδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 d.b» στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «KATHΓΟΡΙΑ IV-EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-YΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑ2-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ»-[στον εσωτερικό χώρο]», ιδιοκτησίας ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στην οδό Ναυμαχίας 5 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

2. α) Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», -[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, στην οδό Φορμίωνος 13 στη Ναύπακτο στη ΔΚ. Ναυπάκτου-Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
β) Παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», -[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, στην οδό Φορμίωνος 13 στη Ναύπακτο στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας».

3. Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΤΗΡΙΟ» -[στον εσωτερικό χώρο] ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, στην οδό Κανναβού & Κλεονίκου στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

4. α) Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΜΠΑΡ» -[στον εσωτερικό χώρο] ιδιοκτησίας KAΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 33 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
β) Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων εγχόρδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 d.b» στον εσωτερικό χώρο του Κ. Υ. Ε. «ΜΠΑΡ» -[στον εσωτερικό χώρο]», ιδιοκτησίας KAΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 33 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

5. α) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»,-[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας TΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ, στην οδό Ναυμαχίας 48 στη ΔΚ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
β) Χορήγηση ή μη παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», -[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας TΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ, στην οδό Ναυμαχίας 48 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

6. α) Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»,-[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 στη Ναύπακτο στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
β) Παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων για το Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ», -[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, στην οδό Ν.Μπότσαρη 7 στη Ναύπακτο στη ΔΚ. Ναυπάκτου-Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

7. α) Ανάκληση πράξης [αριθμ.26/30-3-2015] προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAZIKHΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV.A.2) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- (KATHΓΟΡΙΑ IV.B.1)» της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΜΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Ιωάννη στην οδό Καθόδου Δωριέων & Λόρδου Βύρωνος (Γρίμποβο) στη Ναύπακτο.
β) «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAZIKHΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV.A.2) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- (KATHΓΟΡΙΑ IV.B.1)» της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΜΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Ιωάννη στην οδό Καθόδου Δωριέων & Λόρδου Βύρωνος (Γρίμποβο) στη Ναύπακτο.
8. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ[ΙΙΙΑ]-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του Ανδρέα στην οδό Μεσολογγίου 2 [Ο.Τ. 55].
9. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:34118/3-12-2015 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα «Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2016».

10. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:34477/7-12-2015 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα «Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση δωρεάν ενημερωτικών πινακίδων στη Δ.Κ. Ναυπάκτου».
Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος

Related Articles

Back to top button