ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Στην ΔΟΥ στέλνει η ΔΕΥΑΝ και όσους οφείλουν ποσά άνω των 700 ευρώ

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας ότι μετά την αποστολή στην αρμόδια ΔΟΥ Μεσολογγίου για όσους είχαν ανεξόφλητες υποχρεώσεις και αυτές δεν είχαν εξοφληθεί ή διακανονισθεί (για ποσά άνω των 1.000 €) το μέτρο είσπραξης θα επεκταθεί σε επόμενο στάδιο και για όσους έχουν οφειλές άνω των 700 € και για τις Δ.Ε. Πλατάνου, Αποδοτίας , Πυλήνης για όσους δεν έχουν καταβάλλει κανένα ποσό τα τελευταία τέσσερα χρόνια (σχετ. απόφαση 111/2015 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)
Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι υπόχρεοι μέχρι 30/12/2015 να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση – ρύθμιση των οικονομικών τους υποχρεώσεων έναντι της Δημοτικής Επιχείρησης.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική για όσους δεν το έχουν πράξει η δήλωση του ΑΦΜ ( τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για ενοικιαστές) στην αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. διαφορετικά αυτό θα αναζητείται με όλους τους νόμιμους τρόπους από τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας .

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν

Related Articles

Back to top button