ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Ναύπακτος: Προχωρά η διαμόρφωση του χώρου των παζαριών – Πήρε την έγκριση το Λιμενικό ταμείο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού ταμείου Ναυπάκτου, εγκρίθηκε από το Τμήμα Μελετών, Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων η μελέτη διαμόρφωσης – ασφαλτόστρωσης του χώρου διοργάνωσης των παζαριών στην χερσαία ζώνη λιμένα στη Ναύπακτο.

Η εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε εξ ολοκλήρου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου και πλέον εξετάζεται ο τρόπος χρηματοδότησης και εφαρμογής της με τον Δήμο Ναυπακτίας.

Σημειώνεται ότι το κόστος υλοποίησης της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 198.000€ πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει:

Α. Εγκιβωτισμό του χώρου με πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέματος θεμελιωμένα με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C 16-20.

Β. Οδοστρωσία μέσου πάχους 0,15 μετρ. για την τελική υψομετρική διευθέτηση

Γ. Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05 μέτρ.

Δ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μέτρ.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας για την άμεση ανταπόκριση της στη σύνταξη της μελέτης.

IMG_8074

Related Articles

Back to top button