ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Νέο βιβλίο για το διαδίκτυο από τους καθηγητές του ΤΕΙ Ναυπάκτου

Ένα νέο βιβλίο με θέμα την «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ISBN: 978-960-603-022-2) είναι το αποτέλεσμα της κοινής εργασίας των:

Μιχάλη Παρασκευά Επίκουρου Καθηγητή,  Γιώργου Ασημακόπουλου Καθηγητή Εφαρμογών και Βασίλη Τριανταφύλλου Καθηγητή.

Και οι τρεις είναι μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής της Ναυπάκτου.

12490168_10153853359059806_543547092_o

Το βιβλίο πραγματεύεται μία από τις πλέον καθοριστικές για την καθημερινότητα τεχνολογίες– ίσως την πιο δημοφιλή σήμερα – και τις επιπτώσεις που επιφέρει στον τρόπο ζωής μεγάλων τμημάτων των σύγχρονων κοινωνιών. Αναφερόμαστε στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) οι οποίες με τη σειρά τους ενσωματώνουν τη συσωρευτική γνώση αιώνων του ανθρώπου σε πολλά επιστημονικά πεδία.

  • Το Διαδίκτυο έχει αποτελέσει μία νέα παγκόσμια πλατφόρμα δραστηριότητας στην οποία έχουν εύκολη πρόσβαση οι άνθρωποι προκειμένου να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να λάβουν ή να παρέχουν υπηρεσίες, να ψυχαγωγηθούν και γενικά για να δραστηριοποιηθούν με σχεδόν όσους τρόπους δραστηριοποιούνται και στην πραγματική ζωή.
  • Λειτουργεί με έναν τρόπο καταλυτικό και μετασχηματίζει, εξελίσσει και βελτιώνει εργασίες, δραστηριότητες και διαδικασίες από ένα παραδοσιακό τρόπο σε έναν διαφορετικό μοντέλο, στο οποίο βασική συνιστώσα είναι η δικτύωση και η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με ένα ψηφιακό περιβάλλον.
  • Ασφαλώς αυτές οι αλλαγές δεν είναι μόνο θετικές, αλλά έχουν και σημαντικές αρνητικές προεκτάσεις. Επιπλέον, ακόμα και οι θετικές αλλαγές δεν συντελούνται με έναν ομοιόμορφο τρόπο σε όλες τις κοινωνίες, αλλά ούτε και σε εσωτερικά σε κάθε κοινωνία. Είναι σαφές ότι προκύπτουν σοβαρά ζητήματα ισότητας στην πρόσβαση, τόσο μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κοινωνιών, όσο και μεταξύ κοινωνικών ομάδων μέσα σε μία κοινωνία. Προκύπτουν επίσης πολλά άλλα ζητήματα, τεχνολογικής, οικονομικής, πολιτικής αλλά και κοινωνικής φύσης.

Το βιβλίο μελετά αρκετά από αυτά τα ζητήματα, αλλά καθώς το διαδίκτυο διαρκώς αναπτύσσεται και μεταβάλλεται δεν είναι σίγουρο εάν θα δοθούν καθολικά αποδεκτές απαντήσεις ή αν θα προκύψουν και άλλες νέες ερωτήσεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως η δημιουργία ερεθισμάτων για προβληματισμό του αναγνώστη και περαιτέρω διερεύνηση από τον ίδιο, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του συγγράμματος.

Είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα και η συγγραφική ομάδα έχει καταβάλλει προσπάθεια ώστε η κατανόησή του να μην απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Η συγγραφή του έγινε στα πλαίσια της Δράσης «Ελληνικά Ηλεκτρονικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα» και διανέμεται δωρεάν με άδεια χρήσης Creative Commons. Φυσικά η διάθεσή του είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική και μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση http://repository.kallipos.gr/handle/11419/378.

12483718_807111889398491_2077523475_n
Βασίλη Τριανταφύλλου
12498619_807111856065161_472572714_n
Γιώργος Ασημακόπουλος
Μιχάλης Παρασκευάς
Μιχάλης Παρασκευάς

Related Articles

Back to top button