ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Για παρουσίαση στον στρατό καλούνται οι 16χρονοι Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας

Πρόσκληση Παρουσίασης των Στρατευσίμων Κλάσης 2019 (με έτος
γέννησης 1998) απέστειλε η στρατολογική υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας.

Αναλυτικά η πρόσκληση:

1. Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1998
(κλάση 2019) και διαμένουν στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας, ,
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας, ανεξάρτητα από την εγγραφή τους ή όχι σε
Μητρώα Αρρένων Δήμων των ανωτέρω Νομών, οφείλουν να καταθέσουν Δελτίο
Απογραφής (ΔΑ) στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας από 04
Ιανουαρίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2016 όπως αναγράφεται στο συνημμένο
πρόγραμμα παρουσίασης ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών κατά
το ίδιο χρονικό διάστημα.
2. Ως ώρα παρουσίασης για όσους επιθυμούν να καταθέσουν Δελτίο
Απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας καθορίζεται η 08:00 –
14:00.
3. Δεδομένου ότι η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της
στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων,
παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων σχετικά
με τα παρακάτω:
α. Στο συμπληρωμένο Δελτίο Απογραφής αναγράφεται ο Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) και υποβάλλεται φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής τους
ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β. Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και
Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η
πάθηση.
4. Όσοι στρατεύσιμοι είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων των
Νομών Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας
και διαμένουν σε άλλο Νομό, θα καταθέσουν το Δελτίο Απογραφής στην
Στρατολογική Υπηρεσία του τόπου διαμονής τους ή σε οποιοδήποτε Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών.
5. Αυτοί που θα καταθέσουν εκπρόθεσμα Δελτίο Απογραφής ή δε θα
καταθέσουν καθόλου ή θα δηλώσουν ανακριβή στοιχεία, θα υπέχουν μηνιαία,
δίμηνη ή τρίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση αντίστοιχα.
6. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί, ώστε να ειδοποιηθούν αυτοί που
διαμένουν στο εξωτερικό, μέσω οικείων ή συγγενών τους. Αυτοί έχουν την
δυνατότητα να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στις αρμόδιες Ελληνικές
Προξενικές Αρχές.
7. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρακαλούνται να υπενθυμίζουν στους
μαθητές τους την παραπάνω υποχρέωση σε τακτά χρονικά διαστήματα.
8. Οι Δήμοι παρακαλούνται να ενημερώσουν τις Δημοτικές τους Ενότητες.

Related Articles

Back to top button