ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Ανακοίνωση της Ι.Μ.Αμπελακιωτίσσης για την απόφαση 299-2016 του ΣτΕ

Πρίν λίγες ἡμέρες τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐξέδωσε τήν ὑπ’ ἀριθμ. 299/2016 άπόφασή του, μέ τήν ὁποία ἀκυρώνεται τό Προεδρικό Διάταγμα 5/2013, τό ὁποῖο προέβλεπε διάλυση τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως καί συγχώνευσή της μέ τήν Ἱερά Μονή μας Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης.

Ἡ Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης μέ τό κατηργημένο Π.Δ. εἶχε ἐπωμισθῆ μεγάλη εὐθύνη, ἀλλά εἶχε τήν διάθεση νά βοηθήση γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος μέ κανονικό καί νόμιμο τρόπο. Δυστυχῶς, δέν ὑπῆρξε διάθεση συνεργασίας ἀπό τούς ὑπευθύνους τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως καί τό κυριότερο εἶναι ὅτι ταυτόχρονα μέ τήν ἔκδοση τοῦ Π.Δ. 5/2013 μᾶς γνωστοποιήθηκε ὅτι ἡ Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως εἶχε ὑπέρογκα ληξιπρόθεσμα χρέη πρός τό Δημόσιο ὕψους 1,5 ἑκατομμ. εὐρώ.

Τό μεγαλύτερο πρόβλημα πού ἀντιμετώπισε ἡ Μονή μας ἦταν ὅτι καταλογίσθηκαν σέ αὐτήν τά χρέη τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως χωρίς νά λάβη ποτέ τήν διοίκηση καί διαχείριση αὐτῆς καί τούς φακέλλους τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεών της.

Ἔτσι, χρέη πού ὀφείλονταν σέ χρόνιες παράνομες ἐνέργειες τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως καί σέ προφανῆ ἀβελτηρία τῶν Κρατικῶν μηχανισμῶν καί ὑπαλλήλων, ἦλθε τό ἴδιο τό Κράτος νά τά «φορτώση» στήν Ἱερά Μονή μας, πού οὔτε ἔσοδα ἔχει, οὔτε εἰσπρακτικές καμπάνιες κάνει καί τό κυριότερο εἶχε ὁρισθῆ ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν ἴδια τήν Πολιτεία (Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, Ὑπουργό Παιδείας) γιά τήν ἐξυγίανση μιᾶς κατάστασης.

Μάλιστα, ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς μας ὑπεβλήθη καί στήν βάσανο τῆς ποινικῆς καί δή τῆς αὐτοφώρου διαδικασίας, τῆς ἀπειλῆς γιά κατασχέσεις κλπ. Ποινικά ἔχει ἀθωωθῆ πανηγυρικά, ἀλλά ἐκκρεμοῦν ἀστικές ὑποθέσεις γιά τά χρέη.

Ἡ Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης, ἀντιμετώπισε μέ ἐκκλησιαστικό φρόνημα, μέ σεβασμό στήν νομιμότητα, μέ ὑπομονή, τίς δυσκολίες πού προέρχονταν ἀπό τήν κατάσταση αὐτή, ἀλλά καί ἀπό τήν ἐπίθεση κύκλων πού ἦταν δυσαρεστημένοι γιά τήν ἔκδοση τοῦ Π.Δ., πιστεύοντας πάντα, ἡ Μονή μας, στό δίκαιο καί τήν πνευματική δύναμη τῆς Ἐκκλησίας.

Πρόσφατα ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν, καταλόγισε ἀπευθείας στό ΑΦΜ τῆς Μονῆς μας ἄλλο ἕνα ληξιπρόθεσμο χρέος τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως, πού ὀφείλεται σέ ἀνάκληση ἐπένδυσης πού εἶχε γίνει στήν Μονή παρανόμως.

Καί σέ συνέχεια τῆς τελευταίας αὐτῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως, ἡ ΔΟΥ Ἀγρινίου μᾶς ἀπέ­στειλε στίς 7 Ἰανουαρίου 2016 πίνακα συνολικῶν χρεῶν πού εἶχαν καταλογισθῆ στό ΑΦΜ τῆς Μονῆς μας ὕψους 3,5 ἑκατομμυρίων εὐρώ (!!) μέ προειδοποίηση ὅτι θά προβῆ σέ ἐνέργειες ἀναγκαστικῆς εἴσπραξης, δίνοντάς μας διορία ἕναν μήνα ἀπό τήν παραλαβή τοῦ ἐγγράφου της.

Στήν ἐκπνοή τῆς διορίας (8-2-2016), πληροφορηθήκαμε τήν ἔκδοση τῆς ἀπόφασης τοῦ Σ.τ.Ε. γιά τήν ἀκύρωση τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος. Τώρα πλέον ὑπεύθυνοι γιά τά χρέη τους εἶναι καί πάλι αὐτοί πού τά δημιούργησαν.

Ἡ Ἱερά Μονή μας εὐχαριστεῖ τήν Ἐκκλησία γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού τῆς ἔδειξε, προσεύχεται γιά τήν ἐπίλυση τοῦ χρονίου προβλήματος πού ταλανίζει τήν Ἐκκλησία μας καί ἀναπέμπει δοξολογία στήν Προστάτιδά της Κυρία Θεοτόκο γιά τήν ἀπαλλαγή τῆς Μονῆς Της, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης, ἀπό τίς κοσμικές μέριμνες καί τόν πειρασμό πού πήγαινε νά δημιουργηθῆ εἰς βάρος της.

 

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button