ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Αναβαθμίζει τις παιδικές χαρές το λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου

Σε εκσυγχρονισμό των παιδικών χαρών στις παραλίες Γριμπόβου και Ψανής προχωρά το Λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου τον Απρίλιο 2015 προέβη στην αποξήλωση των παιδικών χαρών στις παραλίες του Γριμπόβου και της Ψανής, πλην αυτών που ευρίσκονται έμπροσθεν του ΚΕΠ και του 1ου Λυκείου Ναυπάκτου.

Το διάστημα αυτό υπήρξε συνεχής αλληλογραφία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, προκειμένου να επιτραπεί η παραμονή και συντήρηση τους. Θυμίζουμε ότι σχετική προγραμματική σύμβαση, η οποία υπεγράφη στις 26-8-2014 μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Ναυπακτίας δεν είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας καθώς η χρήση των παιδικών χαρών δεν συνάδει με τις επιτρεπόμενες χρήσεις στη χερσαία ζώνη λιμένα. Έπειτα από συνάντηση με το Υπουργείο ευρέθη η νομική λύση για την επίλυση του ζητήματος. Επιτρέπεται πλέον η παραχώρηση της απλής χρήσης των χώρων των παιδικών χαρών Ψανής – Γριμπόβου για τοποθέτηση παιχνιδιών για την αναψυχή παιδιών. Η παραχώρηση αρχικά θα γίνει για τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης.

Η παραχώρηση έχει ήδη εγκριθεί από την Τοπική Κοινότητα Ναυπάκτου και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Σήμερα (1/2/2016) το θέμα εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, η οποία θα ληφθεί στην επόμενη συνεδρίαση του.

Πλέον είναι εφικτό να κατασκευασθούν στο παραλιακό μέτωπο δυο σύγχρονες παιδικές χαρές με αυστηρά πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, όπως ο νόμος επιτάσσει.

Related Articles

Back to top button