Καλλιθέα

Καλλιθέα: Καταγγελία κατοίκων για την απελευθέρωση του πάρκου

Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α: ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

Στις 20/1/2020, 184 κάτοικοι στείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας στον Δήμαρχο σχετικά με την εγκατάσταση μιας μονάδας επεξεργασίας υλικών ανακύκλωσης ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ  της εταιρείας Ανταποδοτική Ανακύκλωση Συσκευασιών μέσα στο Πάρκο, γωνία Θησέως και Ευαγγελιστρίας  και ζητούσαμε την μετεγκατάσταση εκτός του αστικού ιστού της πόλης μας και την ελευθέρωση του πάρκου. 

Σαφώς και είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης, όχι όμως με τίμημα την καταστροφή του λίγου πρασίνου. (έχουν κοπεί δένδρα και θάμνοι)

Καμία απάντηση!!

Ακολούθησαν και άλλες επιστολές και μία ογκώδης αλληλογραφία φορέων-υπουργείων- καθώς και του «Συνηγόρου του Πολίτη». Η τελευταία επιστολή 06/04/2022 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού. Όλες οι επιστολές μας προς τον κ. Δήμαρχο αναπάντητες!! και το κακό συνεχίζεται!!!  Απαξίωση του πάρκου επεξεργασία – εργοτάξιο κανονικό – φορτοεκφορτώσεις στα εγκατεστημένα κοντεινερς – αφίξεις ρακοσυλλεκτών  απ΄ όλη την Αθήνα, κυκλοφοριακό…

Ο κ. Δήμαρχος  οφείλει να απαντήσει στις επιστολές  που του  έχουν αποσταλεί.

Η εκπρόσωπος των κατοίκων

Στέλλα Καλλιβωκά

Related Articles

Back to top button