ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στα capital controls-Τα νέα όρια ανάληψης

Από σήμερα ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις για για τα capital controls ως απόρροια της απόφασης για την σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών που επιβλήθηκαν το καλοκαίρι του 2015. 

Η κυριότερη αλλαγή αφορά στην δυνατότητα της σωρευτικής ανάληψης του ποσού των 1.800 ευρώ ανά λογαριασμό σε μηνιαία βάση.

Οι επιπρόσθετες αλλαγές θα συνοδευθούν και με μέτρα όπως είναι η παροχή δυνατότητας σε επαγγελματίες αγρότες να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος λογαριασμός όπως και το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας  σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό.

Related Articles

Back to top button