ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Άκυρες απολύσεις διοικητών νοσοκομείων

Άκυρες έκρινε τις απολύσεις των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των δημόσιων νοσοκομείων που έγιναν το 2015 μετά από διαδικασία αξιολόγησης από πενταμελή επιτροπή του υπουργείου Υγείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Μάλιστα, οι αποφάσεις του ΣτΕ ανοίγουν τον δρόμο στους διοικητές και υποδιοικητές των νοσοκομείων να διεκδικήσουν πλέον (δικαστικά και πάλι) τις αποδοχές του χρονικού διαστήματος που ξεκινά από την ημέρα της πρόωρης παύσης τους έως την ημερομηνία που θα έληγε η τριετής θητεία τους. Πιο αναλυτικά, το 2015 από τους 71 διοικητές που αξιολογήθηκαν, οι 59 (44 διοικητές και 15 αναπληρωτές διοικητές) παύθηκαν από τα καθήκοντά τους και 12 (8 διοικητές και 4 αναπληρωτές διοικητές) παρέμειναν στις θέσεις τους, με απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας. Τότε, ένας μεγάλος αριθμός των διοικητών και αναπληρωτών διοικητικών που παύθηκε πρόωρα η θητεία τους προσέφυγαν στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι υπουργικές αποφάσεις. Χθες, το ΣτΕ εξέδωσε 11 αποφάσεις (690-700/2017) με τις οποίες κάνει δεκτές τις αιτήσεις 10 διοικητών και αναπληρωτών διοικητικών (για μια υπόθεση καταργήθηκε η δίκη καθώς είχε παρέλθει ο χρόνο της 3ετούς θητεία του προσφεύγοντα κατά την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο) και ακυρώνει τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις. Σύμφωνα με το ΣτΕ οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες τέθηκαν σε αργία οι διοικητές, κ.λπ. των νοσοκομείων είναι μη νόμιμες καθώς έχουν πλημμελή αιτιολογία, όπως πλημμελώς αιτιολογημένο είναι και το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας σημειώνουν, μεταξύ των άλλων, ότι στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης δεν περιγράφονται και δεν αναφέρονται συγκεκριμένα περιστατικά, αξιολογήσεις, εκτιμήσεις και γεγονότα, για την συμπεριφορά των παυθέντων, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από το ΣτΕ η νομιμότητα της πρόωρης απομάκρυνσή τους. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα δημοσιευθεί και νέο πακέτο αποφάσεων από το ίδιο Τμήμα που αφορά και πάλι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές νοσοκομείων.

Related Articles

Back to top button