ΕΛΛΑΔΑ

Οι οφειλές στον ΕΟΚ έως 360 δόσεις

Εως και τις 360 θα φτάνουν οι δόσεις αποπληρωμής των οφειλών των 35.000 δικαιούχων στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ ενώ τίθενται, σε άμεση ισχύ, παρατάσεις για όσους αδυνατούν να πληρώσουν και εκπτώσεις 20% έως 50% για όσους αποπληρώσουν νωρίτερα τα δάνεια.

 

Το «πακέτο» των ευνοϊκών ρυθμίσεων προβλέπει απόφαση της υπουργού Εργασίας Ε. Αχτσιόγλου που δημοσιεύτηκε ήδη στο ΦΕΚ (1403/25-4-17). Η απόφαση παρέχει τη δυνατότητα, μετά από αιτιολογημένη αίτηση, εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης, χωρίς επιβολή τόκων υπερημερίας ή άλλου είδους κυρώσεις, για διάστημα έξι μηνών τμηματικά και αθροιστικά όχι πέραν των τριών ετών, με ισόχρονη επιμήκυνση σε περιπτώσεις απώλειας εργασίας, η μακροχρόνιας ανεργίας, η αδυναμίας προς εργασία (ασθένεια) ή άλλης εξ ίσου σοβαρής αιτίας που καθιστά αδύνατη για το δικαιούχο την παρακολούθηση της οφειλής του.

Related Articles

Back to top button
Close
Close