ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε ελαιοτριβεία και πρατήρια καυσίμων με εντυπωσιακά ευρήματα

Eντυπωσιακά κρούσματα φοροδιαφυγής σε ελαιοτριβείο στην Ηλεία, το οποίο δεν είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα άνω των 2.700.000 ευρώ σε μια τριετία, και σε πρατήρια υγρών καυσίμων στις ευρύτερες περιοχές της Πελοποννήσου και της Ηπείρου αποκάλυψαν οι έλεγχοι των κλιμακίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πιο αναλυτικά, σε έλεγχο σε επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας ελαιοτριβείο και πώληση ελαιολάδου στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηλείας, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν ότι:

– Στις χρήσεις 2016 έως 2018 δεν συμπεριελήφθησαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ακαθάριστα τα έσοδα που υπερβαίνουν τα 2.700.000 ευρώ.

– Για τις χρήσεις 2014 έως 2018 δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις ΦΠΑ με χρεωστικό ποσό για καταβολή 397.000 ευρώ.

– Για το Α΄ τρίμηνο χρήσης 2019 έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία αξίας 289.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη περιοδική δήλωση ΦΠΑ με χρεωστικό ποσό για καταβολή 37.600 ευρώ.

Επιπλέον, εκτεταμένη φοροδιαφυγή διαπιστώθηκε κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2018 σε τρεις περιπτώσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη περίπτωση πρατηρίου στην Πελοπόννησο διαπιστώθηκε ότι:

– Κατά τις χρήσεις 2015 έως 2017, καθώς και για το διάστημα από 1.1.έως 22.1.2018, δεν εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία εσόδων από πωλήσεις υγραερίου, συνολικής αξίας 203.000 ευρώ.

– Για τις ίδιες περιόδους, η ελεγχόμενη οντότητα προέβη σε διενέργεια πράξεων λαθρεμπορίας, καθώς παρέλαβε, τουλάχιστον 268.000 λίτρα υγραερίου, χωρίς να λάβει και να εκδώσει παραστατικά παραλαβών-αγορών.

– Δεν καταχωρήθηκαν στα βιβλία της επιχείρησης και δεν συμπεριελήφθησαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ των ετών 2015 έως 2017 έσοδα από πωλήσεις υγρών καυσίμων συνολικής καθαρής αξίας 719.000 ευρώ, για τις οποίες είχαν εκδοθεί παραστατικά μέσω του συστήματος εισροών-εκροών του πρατηρίου.

– Δεν είχαν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις ΦΠΑ των ετών 2015 έως 2017 έσοδα ύψους 82.000 ευρώ, τα οποία είχαν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία και συμπεριληφθεί στις αντίστοιχες δηλώσεις εισοδήματος.

Στη δεύτερη περίπτωση πρατηρίου στην Πελοπόννησο προέκυψε ότι:

– Για τις χρήσεις 2013 έως 2017 δεν είχαν εκδοθεί 1.643 φορολογικά στοιχεία για την πώληση υγραερίου συνολικής αξίας 280.000 ευρώ.

Στην τρίτη περίπτωση πρατηρίου, που βρισκόταν στην Ήπειρο, διαπιστώθηκαν τα εξής:

– Για τη χρήση 2016 δεν συμπεριελήφθησαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ακαθάριστα έσοδα 116.000 ευρώ και στις δηλώσεις ΦΠΑ 5.300 ευρώ.

Related Articles

Back to top button