ΕΛΛΑΔΑ

«Δὲν θὰ κάνουμε τὴν Ἑλλάδα πουσταριό» – Ο π. Ιωάννης Διώτης κατά του πρωθυπουργού

Ομοφοβική επίθεση στὴν πλατεῖα Βικτωρίας Ἀθηνῶν, από τον γνωστό Πρωτοπρεσβύτερο πατὴρ Ἰωάννης Κ. Διώτη, θεολόγος – δημοσιογράφος – συγγραφεύς – ἐκδότης.

Επετέθη ἐναντίον τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Μητσοτάκη μὲ τὶς ἑξῆς ἐπὶ λέξει φράσεις: «Ὁ γάμος ὁμοφυλοφίλων εἶναι προδοσία τῆς Κοινωνίας καὶ τῆς Οἰκογενείας. Δὲν θὰ κάνουμε τὴν Ἑλλάδα πουσταριό».

Ὁ πατὴρ Ἰωάννης Διώτης προέβη καὶ εἰς τὰς ἀκολούθους δηλώσεις:

1) Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἀφανισμὸς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἐὰν ὑποτεθῇ ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γίνουν ὁμοφυλόφιλοι, τότε μετὰ ἀπὸ 115 ἔτη δὲν θὰ ὑπάρχη οὐδεὶς ἄνθρωπος στὸν πλανήτη μας.

2) Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀσελγοῦν σαρκικῶς παρὰ φύσιν καὶ διαστρέφουν τὴν ἀνθρωπίνην φυσιολογίαν.

3) Στὴν Ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα οἱ κίναιδοι (ὁμοφυλόφιλοι) δὲν εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ ἀναλαμβάνουν δημόσια ἀξιώματα.

4) Ἡ σαρωτικὴ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ θεωρεῖ τοὺς ὁμοφυλοφίλους ὡς ἀνωμάλους.

5) Τὸ δυσῶδες πάθος τῆς σεξουαλικῆς διαστροφῆς μισεῖται. Τὰ πρόσωπα τοῦ πάθους αὐτοῦ εἶναι ἀξιολύπητοι ἀδελφοί μας καὶ καλοῦνται εἰς μετάνοιαν.

6) Οἱ ὁμοφυλόφιλοι σὲ ἀηδιαστικὲς παρελάσεις των προβάλλουν τὰ συνθήματά των: «Στὸ διάβολο ἡ οἰκογένεια. Στὸ διάβολο ἡ πατρίς, ἡ Ἑλλάδα νὰ πεθάνῃ  νὰ ζήσουμε ἐμεῖς».

Related Articles

Back to top button