ΕΛΛΑΔΑ

Αυθαίρετα: Μείωση προστίμων για νομιμοποιήσεις

Μειώνονται τα πρόστιμα για κατεδαφιστέα αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν μετά την 28η.7.2011, για τα οποία ωστόσο η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα έκδοσης άδειας για τη νομιμοποίησή τους.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι εάν ο ιδιοκτήτης προβεί στη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών που είχαν εγκατασταθεί μετά την 28η .7.2011, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 20% του προστίμου ανέγερσης (από 50% στο κείμενο της διαβούλευσης) δηλαδή μείωση κατά 60%. Επίσης, προβλέπεται και πρόστιμο μη έγκαιρης κατεδάφισης, από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου, έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Σε κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια, όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος», λειτουργούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις και έχει συντελεστεί υπέρβαση καθ` ύψος, μέχρι δύο μέτρα, προτείνεται επιβολή προστίμου ίσο με το 10% του προστίμου ανέγερσης και μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση κατεδάφισης, από 30% που προβλεπόταν αρχικά, ήτοι μείωση των προστίμων κατά 66%.

Επιπλέον, σε σύγκριση με το κείμενο της διαβούλευσης μειώθηκε κατά 50 ευρώ το παράβολο για τους πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε υποβολή καταγγελιών στο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγγελιών. Ειδικότερα, για την υποβολή της καταγγελίας προτείνεται η καταβολή υπέρ του Πράσινου Ταμείου παραβόλου 150 ευρώ (από 200 ευρώ) μέσω της εφαρμογής «e-paravolo» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα, αυξήθηκε κατά 20 ημέρες (από 10 ημέρες σε 30 ημέρες) το χρονικό διάστημα από την τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτοψίας στο ακίνητο εντός του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων B’. 

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button