ΕΛΛΑΔΑ

Από σήμερα ξεκινούν τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εγκαταστήσει POS

Θα γλυτώσουν το πρόστιμο των 1.500 ευρώ όσοι επαγγελματίες έχουν υποβάλλει την αίτηση εμπρόθεσμα, αλλά δεν πρόλαβαν να εγκαταστήσουν το POS ή οι τράπεζες δεν έκαναν δεκτό το αίτημα τους.

 

Σε αντίθετη περίπτωση από σήμερα είναι σε ισχύ το συγκεκριμένο πρόστιμο των 1.500 ευρώ το οποίο μειώνεται στα 750 ευρώ στις εξής περιπτώσεις :

– αν καταβληθεί εντός 30 ημερών ή

– αν κατατεθεί εντός 30 ημερών στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης τερματικού ή οποιοδήποτε βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση περί χρήσης συσκευών ή υπηρεσιών για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα) που να αποδεικνύει την κατοχή τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

Related Articles

Back to top button