ΕΛΛΑΔΑ

Όλες οι νέες προκηρύξεις για προσλήψεις στο δημόσιο. Είκοσι άτομα για τον δήμο Πατρέων

Οι φορείς που αφορούν οι προκηρύξεις του δημοσίου αλλά και οι θέσεις που ζητούνται προς πρόσληψη τον μήνα Δεκεμβριο

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Παιδείας για τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 20 ατόμων
 • Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πλήρωση 2 θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών
 • Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πλήρωση 1 θέσης εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη
 • Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πλήρωση 2 θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Προκήρυξης θέσης Μέλους ΔΕΠ
 • Επιμελητήριο Λακωνίας: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: Πλήρωση 6 θέσεων καθηγητών
 • Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»: Πρόσληψη 7 ατόμων
 • Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ): Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Δήμος Δωρίδας: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Δήμος Αλμυρού: Πρόσληψη 19 ατόμων
 • Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Πρόσληψη 7 ατόμων
 • Δήμος Εορδαίας: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Ι.Τ.Υ.Ε. « ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» :Σύναψη έξι (6) συμβάσεων μισθώσεως έργου ιδιωτικού  δικαίου
 • Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 • Ανακοίνωση -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ογδόντα πέντε(85) υπαλλήλων στην Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
 • Ανακοίνωση-Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του δημοσίου τομέα
 • Ανακοίνωση-Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του δημοσίου τομέα
 • Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη στελέχωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

δείτε αναλυτικά εδώ

Related Articles

Back to top button