ΕΛΛΑΔΑ

Στα Πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις – Τι προτείνει η επιτροπή Διαλόγου για την Παιδεία

Άνω κάτω γίνεται ξανά το θέμα της εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας. Αυτή την φορά η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, υπό την προεδρία του κ. Αντώνη Λιάκου, προτείνει την υιοθέτηση του συστήματος International Baccalaureate (ΙΒ) στα δημόσια λύκεια για συγκεκριμένες σχολές ενώ σε άλλες, λιγότερο δημοφιλής προτείνει την εισαγωγή χωρίς εξετάσεις, στα πρότυπα της Γαλλίας.

IB-Logo

Η επιτροπή προτείνει την σταδιακή αποσύνδεση της εκπαίδευσης στο Λύκειο από τις Πανελλαδικές αλλά και στο Λύκειο, τόσο στο δημόσιο, όσο και στο ιδιωτικό, να οργανώνονται δύο διαφορετικά Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών, το ένα εκ των οποίων μπορεί να είναι πρόγραμμα που οδηγεί σε ενός τύπου Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate).

Ακόμη, για την εισαγωγή στα τμήματα υψηλής ζήτησης των ΑΕΙ να αποτελέσουν κριτήρια και η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια ή οι γνώσεις Η/Υ αλλά να υπάρξουν και εναλλακτικές στις πανελλήνιες τυποποιημένες εξετάσεις (π.χ. εξετάσεις ικανοτήτων πολιτειότητας ή εξετάσεις ακαδημαϊκής αντίληψης ή ακαδημαϊκής απόδοσης, τύπου PISA).

Σε τμήματα ΑΕΙ που δεν έχουν μεγάλη ζήτηση, η επιτροπή προτείνει οι εισαγόμενοι να επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια και χωρίς οποιουδήποτε τύπου εξετάσεις. Για τα τμήματα όπου η προσφορά ισοσταθμίζει ή υπερκαλύπτει τη ζήτηση το απολυτήριο λυκείου μπορεί να είναι η μοναδική προϋπόθεση.

Έργο της Επιτροπής είναι να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση καθορισμού κριτηρίων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Related Articles

Back to top button