ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερα από 100 hot spot με δωρεάν wifi στη Πάτρα

Υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας.

ADS

 

 

Η πρώτη φάση ανάπτυξης του ασύρματου δικτύου της Πανεπιστημιούπολης ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη, 6/10/2016, και πλέον παρέχονται υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης σε περίπου εκατό (100) κύρια σημεία (hot spots), ενώ, παράλληλα, σε όλη την έκταση του ασύρματου δικτύου, έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η υπηρεσία σύνδεσης στο δίκτυο Eduroam, την οποία θα βρείτε να διαφημίζεται παράλληλα με το ελεύθερης έως σήμερα πρόσβασης (open) ασύρματο δίκτυο UPnet.

Για την πρόσβαση στο Wi Fi απαιτείται η σύνδεση μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού που διαθέτουν όλα τα μέλη της κοινότητάς μας στο δίκτυο «Upnet», με τα στοιχεία ID (όνομα χρήστη / κωδικός).

Η πρόσβαση στο δίκτυο περιορίζεται σε πλοήγηση στο internet, αλλά αν επιθυμείτε να μην καταχωρείτε τα στοιχεία σας κάθε φορά που συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο, μπορείτε να κάνετε χρήση του δικτύου Eduroam. To Eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για τη διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Διασυνδέει ένα πλήθος από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Χρήστες από όλη την Ευρώπη έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά Iδρύματα μέσω της υποδομής του Eduroam.

Περισσότερες πληροφορίες: στο http://www.upnet.gr/wifi/ ή στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Τμήματος Δικτύων (2610962600,helpdesk@upatras.gr).

Οι εργασίες παραιτέρω ανάπτυξης του Ασύρματου Δικτύου του Πανεπιστημίου συνεχίζονται στη δεύτερη φάση, με σκοπό την επέκταση της κάλυψης σε περισσότερα σημεία της Πανεπιστημιούπολης, την ενίσχυση της ταχύτητας πρόσβασης των χρηστών σε αυτό αλλά και την προώθηση νέων υπηρεσιών, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών και των επισκεπτών του Πανεπιστημίου μας, στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker