ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η γραφειοκρατία διαιωνίζει το πρόβλημα των σκουπιδιών στη Ζάκυνθο

Μεγάλη κόντρα έχει ξεσπάσει στην Ζάκυνθο με φόντο τα σκουπίδια της περιοχής.

Ενώ οι Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων Ζακύνθου και Στερεάς Ελλάδας συνεργάζονται για να βρουν λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών της Ζακύνθου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας μπλοκάρει την προσπάθεια, αμφισβητώντας τη νομιμότητα.

ADS

Με επιστολή που αποκαλύπτει το npress.gr, ο πρόεδρος του ΦοΣΔΑ, επιτίθεται στον ΓΓ της Αποκεντρωμένης για την διαχείριση των απορριμάτων.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή:

ΘΕΜΑ: Διαχείριση απορριμμάτων Ζακύνθου

Κύριε Γενικέ Γραμματέα

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, και παρά την έκδοση, μέχρι σήμερα, άνω των είκοσι (20) αποφάσεων των Επιτροπών του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 όλων των Π.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που ακύρωσαν αντίστοιχες αποφάσεις σας, με τις οποίες θεωρούσατε μη νόμιμη τη σύσταση και λειτουργία του Φορέα μας, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, συνεχίζετε να ασελγείτε σε βάρος κάθε έννοιας νομιμότητας.

Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το Φορέα μας ως παρανόμως συσταθέντα και λειτουργούντα, παρά το γεγονός ότι οι Επιτροπές του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 όλων των Π.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχουν κατ’ επανάληψη αποφανθεί ότι παρανόμως ασχολείσθε με τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., ως παντελώς αναρμόδιος να διενεργήσετε έλεγχο νομιμότητας επί μιας Α.Ε. των ΟΤΑ.

Το ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν είναι αρμόδια για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί των Α.Ε. των ΟΤΑ, τεκμηριώνει απολύτως και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την υπ΄ αρ. 195/2016 γνωμοδότησή του.

Την «αρμοδιότητά» σας αυτή, επιχειρείτε να βασίσετε στην υπ’ αρ. 758/2016 απόφαση του Στ’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδοθείσα κατά την άσκηση προσυμβατικού ελέγχου μιας συγκεκριμένης σύμβασης, περιφρονώντας το γεγονός ότι με τη υπ’ αρ. 20/2005 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, όπως σας είναι γνωστό, το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου, δεν ασκεί δικαιοδοτική αρμοδιότητα, κατά συνέπεια οι αποφάσεις του δεν δύνανται να ακυρώσουν την αρχή της νομιμότητας, η οποία διέπει το δικαιικό σύστημα της χώρας μας.

Πρόσφατα μάλιστα, δεν αρκεστήκατε στη δημιουργία προβλημάτων στη λειτουργία του Φορέα μας, αλλά αποφασίσατε να δημιουργήσετε προβλήματα και στο μείζον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Ζακύνθου.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. πρωτ. 7257/13-1-2017 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, αρνείστε να συναινέσετε, κατ’ άρθρο 36 του ν. 4042/2012, και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου, στη μεταφορά απορριμμάτων από τη Ζάκυνθο προς τους ΧΥΤΑ που διαχειρίζεται ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., προκειμένου να αντιμετωπισθεί το άμεσο και τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Ζακύνθου, προβάλλοντας το απολύτως αναληθές και εξοργιστικά παράνομο επιχείρημα ότι δήθεν ο Φορέας μας αντιμετωπίζει προβλήματα νομιμότητας.

Ενώ ο Φορέας μας έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί μεγάλο μέρος των απορριμμάτων που έχουν συσσωρευθεί κατά τους τελευταίους μήνες στη Ζάκυνθο και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, και ενώ έχει υποβληθεί το αίτημα της μεταφοράς τους σε ΧΥΤΑ που διαχειρίζεται ο Φορέας μας, η μεταφορά αυτή δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, εξ αιτίας της δικής σας άρνησης.

Ετσι, τα απορρίμματα συνεχίζουν να συσσωρεύονται στο νησί, πολλαπλασιάζοντας τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Επειδή η άρνησή σας αυτή δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα, καθώς ο Φορέας μας λειτουργεί απολύτως νόμιμα, χωρίς να έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του.

Επειδή με τη συνεχιζόμενη παράνομη και αυθαίρετη συμπεριφορά σας, έχετε δημιουργήσει πλείστα προβλήματα στη λειτουργία του Φορέα μας, για τα οποία επιφυλασσόμαστε ενώπιον κάθε αρμόδιας δικαστικής αρχής.

Επειδή η συνεχιζόμενη παράνομη και αυθαίρετη συμπεριφορά σας δημιουργεί άμεσους και ορατούς κινδύνους τόσο για την υγεία των κατοίκων της Ζακύνθου, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος του νησιού.

Σας καθιστούμε προσωπικά υπεύθυνο για όσα προβλήματα προκληθούν στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον του νησιού, εξ αιτίας της άρνησής σας να συναινέσετε στη μεταφορά μέρους των απορριμμάτων του νησιού στους ΧΥΤΑ που διαχειρίζεται ο Φορέας μας στη Στερεά Ελλάδα.

Σας καλούμε να παύσετε άμεσα την παράνομη συμπεριφορά σας, να αντιληφθείτε επιτέλους τις ευθύνες σας έναντι της νομιμότητας και κυρίως των κατοίκων της Ζακύνθου και να συναινέσετε άμεσα και εγγράφως στο αίτημα για μεταφορά μέρους των απορριμμάτων του νησιού στους ΧΥΤΑ που διαχειρίζεται ο Φορέας μας στη Στερεά Ελλάδα.

Ο πρόεδρος

Σταυρογιάννης Νικόλαος

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker