ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δωρίδα: Έργο αντικατάστασης αγωγών αμιάντου στο Τρίκορφο

Δημοπρατείται ένα σημαντικό έργο αντικατάστασης αγωγών αμιάντου στο Τρίκορφο του Δήμου Δωρίδος

Μόνιμες και ασφαλείς λύσεις για την ποσότητα και την ποιότητα του νερού 

«Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δωρίδος ολοκλήρωσε τη διαδικασία με την οποία εισέρχεται στο στάδιο δημοπράτησης το έργο «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Τρικόρφου».  

Ένα ακόμα μεγάλο έργο, που αυτή τη φορά θα δώσει μόνιμη και ασφαλή λύση στο πρόβλημα ύδρευσης του Τρικόρφου, οδηγείται σε φάση υλοποίησης. Με εξασφαλισμένες πιστώσεις προχωράμε τη δημοπράτησή του, η υλοποίηση του οποίου θα αυξήσει την ποσότητα πόσιμου νερού από τις πηγές, θα περιορίσει τις διαρροές του εξωτερικού δικτύου και θα βελτιώσει την ποιότητα του νερού, αφού καταργεί και αντικαθιστά οριστικά το τελευταίο τμήμα δικτύου από αμιαντοσωλήνα. 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, υπηρεσιακούς και αιρετούς του Δήμου μας για την ολοκλήρωση της προσπάθειας».

Αυτά δήλωσε ο Δήμαρχος Δωρίδος κ. Γεώργιος Καπεντζώνης με αφορμή την προκήρυξη δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Τρικόρφου», για το οποίο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας και πόρους του Δήμου Δωρίδος.

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο 6.568,49 μέτρων που αφορά στην αντικατάσταση όλου του δικτύου ύδρευσης, από τις πηγές έως την δεξαμενή.

Συγκεκριμένα, το δίκτυο  ξεκινάει από τις υπάρχουσες υδρομαστεύσεις  με αγωγό ο οποίος καταλήγει σε  υφιστάμενη δεξαμενή 250μ3 ενώ παρεμβάλλονται και δυο ενδιάμεσες δεξαμενές  χωρητικότητας 50μ3.

Επίσης θα κατασκευαστούν προσωρινές διελεύσεις με πλάτος το οποίο θα καθορίσει το αρμόδιο Δασαρχείο για το τμήμα του δικτύου που θα κατασκευαστεί εκτός οδού και στα τμήματα που θα απαιτηθεί.

Related Articles

Back to top button