ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες της Αιτωλοακαρνανίας – Προθεσμία για ενστάσεις

Αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση  της Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας. Προθεσμία υποβολής των  αντιρρήσεων από 19/2/21 έως 03/6/21.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Από την Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται  ότι µε  την αριθ.  21605/05.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω) απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη  του Δ/ντή Δασών Αιτ/νίας  ταυτάριθμη απόφασή µας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο  ανάρτησης  δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”,
 https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ο δασικός  χάρτης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος/η, να λαµβάνει γνώση  στην  ανωτέρω ιστοσελίδα τής Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα  του  Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

Η προθεσμία υποβολής των  αντιρρήσεων είναι αποκλειστική εκατόν πέντε (105) ημερών και η οποία αρχίζει την 19.02.2021  ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 03.06.2021 ημέρα Πέμπτη.Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, είναι η 23.06.2021 ημέρα Τετάρτη.

Δικαίωµα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δηµόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και µόνο στην αμφισβήτηση τού χαρακτήρα ή  της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Γενικές πληροφορίες, για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων  παρέχονται  τηλεφωνικά στα  Σημεία  Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) δηλαδή:

1. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Αγρινίου
(Γοργοποτάμου 17, 2ος  όροφος, Αγρίνιο, Τ.Κ. 301 32)
Email: syadx-agriniou@4773.syzefxis.gov.gr
τηλ. 2641057617 – 45174     φαξ:2641024804

2. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, με έδρα το Δασαρχείο Αμφιλοχίας 
(Ν. Στράτου 84, Αμφιλοχία, Τ.Κ. 305 00)
Email: syadx-amfilochias@4773.syzefxis.gov.gr
τηλ. 26420 22220  φαξ: 26420 23144

3. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Μεσολογγίου 
(Ιωσήφ Ρωγών 3, 1ος  όροφος, Μεσολόγγι, Τ.Κ.302 00)
Email: syadx-mesologiou@4773.syzefxis.gov.gr
τηλ. 26310 22419-28878     φαξ:26310 28267

4. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Ναυπάκτου 
(Θέρμου 58, Ναύπακτος, Τ.Κ. 303 00)
Email: syadx-nafpaktou@4773.syzefxis.gov.gr
τηλ. 26340 27246  φαξ:26340 38024

Επισημαίνουμε ότι λόγω της συγκυρίας της πανδημίας του κορωναϊού (Covid -19) σε κάθε περίπτωση και καθ’ όλη την διαδικασία ενημέρωσης, ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων, η αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΣΥΑΔΧ είναι δυνατή μόνο κατόπιν ραντεβού.

Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button