ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε τη Δευτέρα 30 Μάη από το Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα του Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο Δήμο Πατρέων. Εκτός από τη Δημοτική Αρχή, «ναι» ψήφισαν (με παρατηρήσεις και προτάσεις) οι παρατάξεις «Νέα Πόλη», «ΡΑΠ – Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη», «Αγωνιζόμενοι Πολίτες», «Ανυπότακτη Πολιτεία», «Πάτρα Δική μας Πόλη», «Όλοι μαζί για την Πάτρα» και «Δημοτική Κίνηση ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ». Η παράταξη «Τώρα για την Πάτρα» κατέθεσε και ψήφισε δική της εισήγηση.

Το θέμα εισηγήθηκαν οι αντιδήμαρχοι Διονύσης Πλέσσας και Χρήστος Κορδάς ως εξής:

«Με το σχέδιο των ονομαζόμενων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη που φέρουμε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, υποβάλλουμε προτάσεις διεκδίκησης για χρηματοδότηση έργων αναγκαίων για την πόλη μας και την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Διεκδικούμε τη χρηματοδότηση αυτών των έργων και την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 (τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα και περιφερειακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας), στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στα Διακρατικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Έχουμε τονίσει ότι αξιοποιούμε την οποιαδήποτε δυνατότητα χρησιμοποίησης προγραμμάτων, γιατί αυτά τα λεφτά προέρχονται από τη φοροληστεία και την εκμετάλλευση του ελληνικού λαού και των λαών της Ευρώπης.

Οι βασικοί πολιτικοί σχεδιασμοί της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων είναι στην υπηρεσία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Οι κατευθύνσεις, τα μέτρα και οι όροι υλοποίησης του ΕΣΠΑ συμβάλλουν στην επιτάχυνση της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, στην ισχυροποίηση των μονοπωλιακών ομίλων.

Έτσι εξηγείται γιατί σήμερα είναι «μη επιλέξιμα» βασικά έργα όπως ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, βιολογικός καθαρισμός, αντισεισμική και αντιπλημμυρική προστασία κλπ.

Γνωρίζουμε ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν ιδιαίτερες στοχεύσεις που αφορούν και το χτύπημα της σταθερής δουλειάς με δικαιώματα και την επιτάχυνση των αντιδραστικών καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. Σήμερα στο δήμο μας εργάζονται μέσω ΕΣΠΑ 158 εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Άρα αυτές οι θέσεις θα έπρεπε να ήταν μόνιμες, να μην εξαρτώνται από κανένα πρόγραμμα και έτσι να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία βασικών υπηρεσιών για τη λαϊκή οικογένεια, όπως των παιδικών σταθμών. Επίσης πολλά θα μπορούσαμε να πούμε στο ζήτημα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και πώς τα ευρωπαϊκά προγράμματα συμβάλλουν σε αυτές. Θα περιοριστούμε σε ένα: Οι επιδοτήσεις που δόθηκαν για το θάψιμο των αγροτικών προϊόντων, οι οποίες επιτάχυναν τη διαδικασία ξεκληρίσματος της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς και τη δημιουργία νέων «επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» στην αγροτική παραγωγή, βλέπε Βορειοδυτική Αχαΐα και Ηλεία.

Η ίδια η ζωή επιβεβαιώνει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων βρίσκεται στον αντίποδα της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών.

Η θέση μας είναι και διεκδικούμε το σύνολο των λαϊκών αναγκών να καλύπτεται με αντίστοιχη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε από την εκάστοτε κυβέρνηση έργα αναγκαία και υποδομές για την πόλη μας.

Τα έργα που προτείνονται μέσα από τους πέντε άξονες, όπως θα αναλυθούν στην παρουσίαση και θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση ύστερα από τη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε επί της εισήγησης των προτάσεών μας, είναι μέρος των συνολικών προτάσεων του δήμου μας οι οποίες δεν περιορίζονται στα όρια του αστικού περιβάλλοντος που θέτουν οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, αλλά στο σύνολο των γεωγραφικών ορίων του δήμου σε μια περίοδο βαθιάς και παρατεταμένης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, που είναι ανάγκη να γίνουν παρεμβάσεις στην κατεύθυνση ανακούφισης των πλατιών λαϊκών στρωμάτων που πλήττονται, αλλά και βελτιώσεις παραμέτρων στις κοινωνικές δομές και τη λειτουργία της πόλης.

Αναφέρουμε ότι η εκπόνηση της υπόψη εργασίας έγινε αποκλειστικά από εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου μας, τους οποίους θέλουμε να ευχαριστήσουμε όπως από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής τον τμηματάρχη κ. Πέτρο Γανό, από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού έργου τη διευθύντρια κυρία Ελένη Αλεξοπούλου και όλους όσοι βοήθησαν στην ολοκλήρωσή της.

Μετά την εισήγηση του αντιδημάρχου Διονύση Πλέσσα, το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) στο Δήμο Πατρέων παρουσίασαν η Ελένη Αλεξοπούλου, διευθύντρια της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου και ο τμηματάρχης Πέτρος Γανός από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Ειδικοί στόχοι ΟΧΕ για ΒΑΑ

– Ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων έξυπνης» πόλης στις αστικές περιοχές.

– Βελτίωση μικροκλίματος αστικών περιοχών, αύξηση πράσινων ζωνών και χώρων αναψυχής.

– Αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας – αντισεισμική θωράκιση κτιριακών υποδομών.

– Διάσωση ευπαθών οικοσυστημάτων.

– Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και προστασία της κίνησης των πεζών και προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης.

– Βελτίωση ενεργειακού ισοζυγίου δημοτικών κτιρίων και υποδομών για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

– Ολοκλήρωση βασικών υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

– Ενίσχυση τοπικής οικονομίας.

– Προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

– Αύξηση της επισκεψιμότητας και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

– Βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε υποδομές και υπηρεσίες.

– Ενίσχυση υποδομών Παιδείας και Αθλητισμού.

– Ορθολογικές παρεμβάσεις για την κάλυψη των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών αναγκών της πόλης.

Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων

– Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Πάτρας. Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και διαδρομή 3 Δίκτυο Ποδηλατόδρομων

– Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Πάτρας. Διαδρομή 1 (Άνω Πόλη)

– Συντήρηση Θεάτρου «Απόλλων» και Μέγαρο Λόγου και Τέχνης.

– Ανακατασκευή κλιμάκων ιστορικού κέντρου Πάτρας.

– Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάτρας και ψηφιοποίηση συλλογών.

– Μετατροπή Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου σε Οπτικοακουστικό Αρχείο και Μουσείο της Πάτρας.

– Αποκατάσταση – ενεργειακή αναβάθμιση πρώην Αρσακείου Πάτρας.

– Ολοκλήρωση αστικής ανάπλασης περιοχής Γούβας.

– Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια.

– Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια.

– Μετατροπή κτιρίου Αργυροπούλειου Κληροδοτήματος σε Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και δημιουργία αιθουσών συντηρητών έργων τέχνης.

– Παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ σε πολιτιστικούς χώρους.

– Αξιοποίηση του παλαιού πολεμικού καταφυγίου των Υψηλών Αλωνίων.

– Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ σε δυο σκάλες της πόλης.

– Ανακατασκευή ισόγειας αίθουσας του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας.

– Ανάδειξη – αξιοποίηση Ρωμαϊκού Σταδίου Πάτρας.

– Αξιοποίηση – ανάδειξη Ρωμαϊκού Λουτρού, νοτιοδυτικά του Παλαιού Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Πάτρας.

– Ανάπλαση και αξιοποίηση της περιοχής του κάμπινγκ στην Αγυιά.

– Αποχέτευση λυμάτων υποζώνης Α2.5 (Κανελλοπούλου – πλαζ).

– Διάνοιξη οδού Καραμανλή.

– Ανάπλαση παραλιακού μετώπου από οδό Τερψιθέας έως οδό Κανελλοπούλου.

– Διάνοιξη δρόμου πάρκινγκ πλαζ – Κανελλοπούλου.

– Βασικά έργα αποχέτευσης υποζώνης Α3α και Α3β (Έξω Αγυιά).

– Ανάπλαση Ζαρουχλέικων.

– Βασικά έργα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών υποζωνών Α6 και Α7 της πόλης της Πάτρας και συναφείς εργασίες (παραλιακή περιοχή νέου λιμανιού).

– Κατασκευή κτιρίου Νηπιαγωγείου – Παιδικού Σταθμού.

– Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Νοτιοανατολικής Πάτρας

– Συντήρηση αίθουσας «Da Vinci» (εργοστάσιο Λαδόπουλου).

– Δημιουργία δημιουργικής βιομηχανίας με ειδίκευση στο Καρναβάλι στους χώρους των Παλαιών Σφαγείων.

– Ανάπλαση παραλιακού μετώπου από οδό Γούναρη έως οδό Θεσσαλονίκης.

– Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Τερψιθέας – Παπαφλέσσα)».

Related Articles

Back to top button
Close
Close