ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ο δήμος Αγρινίου για την 1η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας

Η 1η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα Πολιτικής Προστασίας από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας. Ο Δήμος Αγρινίου μέσω του τμήματος Πολιτικής Προστασίας συντάσσει μνημόνια ενεργειών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και μεριμνεί για την πρόληψη των αιτιών που μπορεί να τις προκαλέσουν. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται στενά  με την πυροσβεστική υπηρεσία, την αστυνομία και τους συλλόγους εθελοντών.

“Σήμερα που και η χώρα μας περνά μια βαθιά οικονομική κρίση, επιβάλλεται η συμμετοχή όλων μας στην κοινή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Προστασίας που ως θεσμός  δεν συνδέεται μόνο με την αντιμετώπιση μίας καταστροφής αλλά καλύπτει πρωτίστως τον τομέα της πρόληψης, το σχεδιασμό, την ετοιμότητα, αλλά και τη διαχείριση των συνεπειών της.

Η Πολιτική Προστασία αποτελεί την «ομπρέλα» του κράτους για την προστασία του πολίτη και την διαφύλαξη των φυσικών  αγαθών, πλουτοπαραγωγικών πηγών, εγκαταστάσεων και μνημείων της χώρας. Σκοπός της είναι η ελαχιστοποίηση των όποιων δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν από φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια διαταράσσοντας σε καιρό ειρήνης την ομαλή λειτουργία του κράτους”.

Related Articles

Back to top button