ΑΠΟΨΕΙΣ

«Γαλάζιες Σημαίες» στις παραλίες του Κρυονερίου και της Κάτω Βασιλικής

του Κώστα Σακαρέλου

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) χειρίζεται το διεθνές πρόγραμμα “Γαλάζια Σημαία” στην Ελλάδα από το 1992. Η “Γαλάζια Σημαία“, σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνεςπου διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς. 

Το εθελοντικό Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” (“BLUE FLAG”) ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80. Σήμερα συμμετέχουν στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα 51 χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους. Ο υπεύθυνος σε διεθνές επίπεδο χειριστής του Προγράμματος, το Fee (Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με τους Συντονιστές των χωρών μελών του, αναμορφώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βράβευσης, καθιστώντας συνεχώς αυστηρότερη την εφαρμογή τους, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στις ακτές και στις μαρίνες που βραβεύονται.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, βραβεύει κάθε χρόνο τις καθαρότερες και πιο οργανωμένες ακτές, μαρίνες και σκάφη αειφόρου τουρισμού στην Ελλάδα. 

Πρόσφατα και για το τρέχον έτος (2021) 545 ελληνικές ακτές βραβεύτηκαν με «Γαλάζια Σημαία» σε όλη την επικράτεια. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα κατέχει τη 2η θέση παγκοσμίως, ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίαςβραβεύτηκαν με «Γαλάζια Σημαία» μόνο δύο παραλίες, αυτές του Κρυονερίου και της Κάτω Βασιλικής.

Είναι αλήθεια πως οι συγκεκριμένες παραλίες βραβεύονται συνεχώς, εδώ και χρόνια. Το γεγονός αυτό σημαίνει πολλά για την ποιότητα των νερών τους, καθώς και για τον όγκο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους λουόμενους. Από μόνο του όμως δεν διασφαλίζει τις προϋποθέσεις βράβευσής τους και στο μέλλον.

Η «Γαλάζια Σημαία» μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης μιας περιοχής. Για να κερδίσει μια ακτή τη «Γαλάζια Σημαία» πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια, που σχετίζονται με:✓ την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την πληροφόρηση,✓ την παροχή πληροφοριών για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο,✓ τη συνεχή πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης,✓ την ανάρτηση πληροφοριών για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής,✓ την κοινοποίηση έντυπων πληροφοριών και την ανάρτηση οδηγιών συμπεριφοράς στην ακτή,✓ δραστηριότητες που προβάλλουν ενεργά τηνπροστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής,✓ την ποιότητα των νερών κολύμβησης,✓ την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών μετρήσεων των νερών κολύμβησης,✓ τον αποκλεισμό απόρριψης βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή,✓ την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία,✓ την αναγκαία κι επιβαλλόμενη περιβαλλοντική διαχείριση.

Απαιτείται/απαιτούνται:✓ Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση.✓ Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.✓ Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονταισε τακτά διαστήματα.✓ Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά.✓ Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.✓ Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.✓ Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.✓ Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή.✓ Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή.✓ Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις.✓ Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες – ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο – σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.✓ Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού.✓ Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Μετά από όλα αυτά, αναρωτιούνται εύλογα οι μόνιμοι κάτοικοι των Κοινοτήτων, οι επισκέπτες αλλά και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στα όρια των βραβευμένων παραλιών:1. Με ποιους τρόπους και μέσα υποστηρίζει ηΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Ναυπακτίας τις «Γαλάζιες Σημαίες» στις παραλίες του Κρυονερίου και της Κάτω Βασσιλικής; 2. Σε ποιες ενέργειες προβαίνουν, προκειμένου να εξασφαλίζουν σε ετήσια βάση τις προϋποθέσεις βράβευσής τους; 

Κατά κοινή ομολογία, στο Κρυονέρι έχει να γίνει σοβαρό έργο από τότε που η Κοινότητα Γαλατά έπαψε να είναι αυτόνομη και προσαρτήθηκε στον Δήμο Χάλκειας, βάσει του Νόμου 2539 για τη συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 244Α – 04/12/1997, ήτοι από τα τέλη του 20ου αιώνα. Έκτοτε, οι υπεύθυνοι της παραλίαςτου εν λόγω οικισμού, για να δικαιολογήσουν την απραξία τους και την εγκατάλειψη της περιοχής,επικαλούνται μια σειρά από λόγους, με κυριότερους αυτούς του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αλλά και τωνφορέων, στους οποίους αυτή υπάγεται. 

Πρόσφατα η παραλία του Κρυονερίου άλλαξε ιδιοκτήτη. Υπάγεται πλέον στο Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου. Παρόλα αυτά, η εγκατάλειψη είναι εμφανέστατη, όπως φαίνεται και στις επισυναπτόμενες πρόσφατες φωτογραφίες:

1. Ο ναυαγοσώστης ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές Ιουλίου.

2. Η «Γαλάζια Σημαία» δεν έχει αναρτηθεί στον ιστό. 

3. Δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την πρόσβαση στην ακτή ατόμων με ειδικές ανάγκες.

4. Δεν έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες στην προβλήτα του λιμανιού. Αυτή εξακολουθεί να βρίσκεται σε τρισάθλια κατάσταση, εγκυμονώντας σοβαρότατους κινδύνους για την ασφάλεια των επισκεπτών και των λουομένων. Καθημερινά σχεδόν συμβαίνουν ατυχήματα, εξαιτίας των σίδερων που εξέχουν κατά μήκος της προβλήτας, με μικροτραυματισμούς οδηγών κι επιβατών μέχρι σήμερα, ευτυχώς, πλην όμως με σοβαρές υλικές ζημιές των αυτοκινήτων τους.

5. Δεν έχει επισκευαστεί το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της προβλήτας, το οποίο, κομμένο και επικίνδυνο, σέρνεταιστα πόδια των λουομένων, μπερδεύοντάς τους.

6. Δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης κατασκήνωσης των παραθεριστών και οι συνέπειές της.

7. Δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη τα περιοδικά στοιχεία ενημέρωσης του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Μετά από όλα αυτά, προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη αλλά και η υποχρέωση συνεργασίας της νέαςΠεριφερειακής Αρχής, της νέας Δημοτικής Αρχής και των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να βρεθούν λύσεις. Επιβάλλεται αρχές και φορείς να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να προβούν ΑΜΕΣΑ στις αναγκαίες κι επιβαλλόμενες παρεμβάσεις, προκειμένου να θωρακιστεί και να αναδειχθεί το δυτικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ναυπακτίας, που αποτελεί πηγή ζωής για τους μόνιμους κατοίκους των χωριών της Χάλκειαςκαι βιτρίνα για τους επισκέπτες της περιοχής γενικότερα και των παραλιών του Κρυονερίου και της Κάτω Βασιλικής ειδικότερα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button